Euroregion Elbe/Labe

Wagnerovské slavnosti 2017

Projektnummer:

EEL-0217-CZ-13.03.2017

Spiegelprojekt:

EEL-0207-SN-10.03.2017 - Wagnerovské slavnosti 2017

Lead Partner:

Zámek Děčín
Dlouhá jízda 1254, 40501 Děčín 1
http://www.zamek-decin.info/

projektový partner:

ProGraupa e.V.
Richard-Wagner-Straße 46, 01796 Pirna - Graupa
http://www.richard-wagner-spiele.de

období:

13.03.17 - 30.09.17

dotační prostředky:

12220,04 Euro

Inhalt

Wagnerovské slavnosti svými čtyřmi úspěšnými sezónami od roku 2013 trvale doplňují saský kulturní prostor. V roce 2017 plánujeme poprvé rozšíření do Čech. I když je sasko-česká hranice jedna z nejstarších a nejstabilnějších v Evropě, kultuní výměnu vždy spíše umožňovala než jí bránila. Tuto hranici chceme nyní i naším projektem překročit a zabývat se společným kulturním dědictvím, konkrétně romantismem. Tím zahájíme novou kapitolu kulturní spolupráce. Na děčínském zámku bude hostovat německo-česká divadelně hudební produkce „Kousek nebe aneb až budu věčný“, včetně živé malířské produkce o přestávce. Zámek Děčín je nejvhodnější místo pro takovou spolupráci, 112 let byl domovem Friedrichova obrazu „Děčínský oltář“, leží uprostřed nejdůležitější inspirační oblasti pro umělce romantismu a je proto velice vhodným místem, kde je možné představit významné aspekty romantického umění a zejména tvorby Caspara Davida Friedricha, jejího regionálního zakořenění a současně kulturně nadregionálního významu. Také děčínská divadelní představení budou doplněna diskusemi a rozhovory za přítomnosti významných hostů. Vyjímečným doprovodným projektem bude zhotovení mistrovské kopie obrazu „Děčínský oltář“, kterou vytvoří umělec ze Saska. Obraz bude v souvislosti s Wagnerovskými slavnostmi dopraven historickou cestou po Labi lodí z Pirny do Děčína a trvale vystaven na děčínském zámku. (Financování kopie není součástí této žádosti.)
Scénická hudební představení s herci, pěvkyní a malým komorním orchestrem se konají 8. a 14. července 2017 vždy ve 20:00 hodin.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Vysoce komplexní proces této intenzivní mnohaměsíční spolupráce německých a českých umělců a organizátorů na přípravě dvojjazyčné divadelní produkce pod širým nebem bude mít vyvrcholení ve dvou uvedeních hry na zámeckém nádvoří děčínského zámku. Spolupráce všech institucí, které se na projektu podílejí, umožňuje nové formy a struktury přeshraničního plánování divadelního představení ve volném prostoru. Spolupracují zde mladé i již etablované subjekty z obou zemí. Velké obohacení pro obě strany spočívá zejména v možnosti přizpůsobení uměleckých i organizátorských procesů na moderní media a také ve výměně zkušeností. Všichni zúčastnění stále rozšiřují společnou síť spolupracovníků a partnerů v oblasti marketingu a práce s veřejností. Důkazem toho jsou dvě připravované tiskové konference v Děčíně a v Drážďanech. Tato obsahem i formou ideální hra propojí obě historická místa živým příběhem ze sasko-českých dějin. Vedlejší efekt ve formě intenzivní společné dvojjazyčné turistické propagace bude mít pro obě místa – Děčín i Graupu – mimořádně velký význam. Právě umělec, který je letos v centru pozornosti, Caspar David Friedrich, je ve smyslu svého historického významu zatím v Čechách poměrně málo známý, takže připravovaná divadelní představení, diskuse i předání mistrovské kopie obrazu „Děčínský oltář“ na děčínský zámek představují výrazný impuls pro zpřístupnění kulturního dědictví romantizmu v tomto regionu. Pro příští roky se již plánují další společné divadelní projekty – „Wagnerův svět – EXIL“ a Danteho „Božská komedie“. Tak může mimo tradiční divadelně produkční struktury vzniknout atraktivní turistická nabídka, která přiláká do Děčína mnoho návštěvníků, zvláště z Německa.

Best practice

Die künstlerische Ausgestaltung des Abends gründete sich auf das eigens verfasste Bühnenstück „Ein Stück vom Himmel oder Wenn ich erst ewig bin“ von . Auch in dieser Saison setzte die Produktion auf die erfolgreiche Zusammenarbeit von Profis mit Komparsen/Laien, bereits zum vierten Male unter besonderer Einbindung von Solisten der Nordböhmischen Philharmonie Teplice, welche die kammermusikalische Begleitung des Bühnenstücks übernahmen. Die Orchesterproben in Teplice, Decin und Graupa sowie die Aufführungen wurden von der Übersetzerin und Dolmetscherin Jana Krötzsch begleitet und fanden unter Verwendung der tschechischen, englischen und deutschen Sprache statt. Die Aufführungen in Decin wurden von tschechischen Schauspielern simultan übersetzt. Die künstlerische Zusammenarbeit mit der Nordböhmischen Philharmonie Teplice gestaltete sich erneut zur äußersten Zufriedenheit aller Beteiligten und ist Teil eines umfassenden und auf lange Sicht angelegten beiderseitigen Kooperationsvorhabens mit dem Ziel, gerade auch junge Mitglieder des Orchesters weiter mit der Spiel- und Theaterpraxis Wagnerscher sowie Neuer Musik im Geiste der Romantik vertraut zu machen und den künstlerischen Austausch in der Grenzregion sowie den Tourismus in Hinblick auf eine weitreichende Belebung dieses gemeinsamen Kulturraums voranzutreiben. Eine von regem künstlerischen Austausch geprägte und für beide Seiten fruchtbare Probenarbeit fand unter Leitung von Prof. und in Anwesenheit des Komponisten statt. Schloss Decin beteiligte sich in allen Phasen intensiv inhaltlich und organisatorisch. Die im Projekt vorgesehene Planung für weitere gemeinsame Produktionen und Gastspiele findet derzeit für die kommenden Jahre statt.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-06 14:13:31 Page render time: 0.4762s Total w/ProCache: 0.4799s