Euroregion Elbe/Labe

Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Bad Schandau

Projektnummer:

EEL-0542-CZ-14.02.2019

Lead Partner:

Dům kultury Česká Kamenice
Komenského 288, 40721 Česká Kamenice
http://www.ceska-kamenice.cz

projektový partner:

Stadt Bad Schandau
Dresdner Str.3, 01814 Bad Schandau
http://www.bad-schandau.de

období:

29.03.19 - 31.10.19

dotační prostředky:

10784,92 Euro

Inhalt

V roce 2019 se bude konat jubilejní 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu, který je součástí programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Za cíl si klade zejména umožnit mládežnickým i seniorským orchestrům v rámci Evropy vzájemné porovnání jejich umělecké úrovně, zprostředkovat jim vzájemné kontakty pro jejich další případnou vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a podpořit jejich autorskou tvorbu. Součástí festivalu je soutěž mladých orchestrů do 25 let a orchestrů nad 25 let. Autorská soutěž je hodnocena dohromady bez rozdílu věku a dělí se na část orchestrální a textovou. Zároveň v rámci festivalu proběhne jako každoročně i výtvarná soutěž Barevná nota pro děti z mateřských, základních a uměleckých škol, tentokrát na téma Hudba jako lék. Jako doprovodný program proběhnou i vystoupení mažoretkových formací za doprovodu dechových orchestrů. Tato vystoupení jsou obzvláště oblíbená jak u publika v Čechách, tak i u publika v Německu. Kontaktů a zkušeností získaných v rámci festivalu využíváme společně s německými kolegy i v dalším průběhu roku při pořádání dalších kulturních i jiných akcí. Snažíme se naplnit i další cíl tohoto projektu, jímž je nabídnout publiku na obou stranách hranic hodnotný kulturní zážitek a oslovit festivalem jak širokou veřejnost, tak i příznivce hudby bez rozdílu věku, pohlaví či rasy. Bohužel nám pro ročník 2019 odřeklo dosavadní dlouholetou spolupráci město Děčín. Z tohoto důvodu se část soutěžního programu, která byla plánována v Děčíně, přesune zpět do města Česká Kamenice.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Vstupné v rámci mezinárodního hudebního festivalu je na obou stranách hranice zdarma. Snažíme se tímto podpořit co nejvyšší návštěvnost a tím zároveň i podpořit turistický ruch v rámci regionu. Mnozí účastníci nebo návštěvníci se pak následně i rádi vrací, aby například v rámci dovolené lépe poznali náš kraj, který má turistům mnoho co nabídnout. Rádi bychom domluvili (v současné chvíli je to předmětem jednání), aby jako každý rok, byla i letos soutěž big bandů natáčena Českým rozhlasem a následně, aby byly skladby, které zaznějí v rámci festivalu v Českém rozhlasu vysílány. V rámci festivalu je pořádán i odborný seminář pro účinkující včetně účastníků z různých zemí Evropy (letos např. z Německa, Slovenska, Finska, Maďarska, Polska, atd.) za účasti odborné poroty v čele s jejím předsedou Felixem Slováčkem. Zde mohou mimo jiné získat i zpětnou vazbu na svůj výkon a i cenné rady jak se i nadále rozvíjet. Tento projekt umožňuje návštěvníkům mimo jiné i nevšední hudební zážitky zpestřené vystoupeními zahraničních účastníků a vzhledem k jeho mezinárodnímu významu zároveň i rozšiřuje povědomí o našem regionu nejen na našem území, ale i v zahraničí.

Best practice

Der wichtigste Beitrag des Projektes ist die Unterstützung und Zusammenarbeit zwischen den Orchestern und die Werbung für diese Musikrichtung. Besonders bei den jungen Musikern sind die positiven Auswirkungen des Erfahrungsaustausches zwischen ihnen und ihren erfahreneren Kollegen sehr deutlich. Deshalb werden im Laufe des Festivals Fachseminare unter Führung unserer bedeutenden Musiker, Herrn Felix Slováček und Herrn Václav Hybš, veranstaltet. Das Festival hat sich seit seiner Entstehung vor 20 Jahren zur wichtigsten und meist besuchten Veranstaltung in unserer Region entwickelt. Jedes Jahr nimmt die Teilnehmerzahl zu. Zu uns kommen Besucher aus den verschiedensten Teilen unseres Landes, sowie aus dem Ausland. Ein weiterer Beitrag dieses Festivals ist die Entwicklung des Tourismus in unserer Region; die Musiker kommen mit ihren Familien zu uns in den Urlaub.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-31 18:53:26 Page render time: 0.3569s Total w/ProCache: 0.3599s