Euroregion Elbe/Labe

30 let svobody

Projektnummer:

EEL-0544-CZ-14.02.2019

Lead Partner:

Slunečnice, z.s.
Hudečkova 664/1, 40501 Děčín 1
http://www.slundecin.org

projektový partner:

Diakonie Pirna, Offene Sozialarbeit
Rottwerndorfer Str. 45 h, 01796 Pirna
http://www.diakonie-pirna.de

období:

18.02.19 - 31.12.19

dotační prostředky:

Euro

Inhalt

Slunečnice s Diakonií Pirna v minulých letech společně realizovala projekt Spojené světy, zaměřený na rozvoj a podporu práce dobrovolníků. Hlavním tématem r. 2019 bude proměna našich životů v průběhu 30ti let svobody od r.1989 dor.2019. Obě země mají podobnou historii ve smyslu nenásilného přechodu k demokracii. Protože je nám jasné, jak důležitá pro nás demokracie je, rozhodli jsme se tento rok pojmout jako vzájemné mezilidské poznávání v duchu retrospektivy. Cílem tohoto projektu je představit veřejnosti naši skutečnou vnitřní svobodu. V příbězích bychom chtěli odhalit společné a rozdílné zkušenosti. Těmi bychom se zabývali detailněji a diskutovali o nich. Na akcích se setkají jak odborníci, tak klienti sociálních služeb obou stran. Na jaro je plánována organizační příprava každého z partnerů, reklama a rozdělení úkolů na akcích. Na polovinu března 2019 je naplánován společný seminář zacílený na sebepoznání a na téma vnitřní svobody konané v Děčíně. Následovat bude kulturní veletrh v Pirně, kterého se zúčastní také dobrovolníci z Čech a první výstava z březnového semináře. V červnu se opět setkáme v Německu, kde budeme projednávat program diakonie Pirna. Tam budeme natáčet první dokument. Na léto je plánován spol. pobyt, na kterém připravíme výtvarně-uměl. artefakty na spol. téma. 3.10.19 se v Pirně na den znovusjednocení Německa bude konat výstava D/CZ osobních příběhů jednotlivců. (události ve spojitosti se svobodou v posl.30letech dají vzniknout dokumentárnímu filmu). 17.11.2019 bude přemístěna do Děčína. Součástí obou výstav je vernisáž s hudbou a projekcí spolu s rautem. Na závěr projektu bude uskutečněno spol. setkání a vyhodnocení přínosu tohoto projektu.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Projektem chceme opakovaně podpořit předávání zkušeností, poznávání jiných světů nejen ve smyslu zahraničí, ale i kultury, způsobu života, místních problémů i sociální oblasti. Díky našim akcím se účastníci veřejně i v uzavřených skupinách konfrontují se svými vlastními předsudky a postoji a mají možnost nenásilně, bez hodnocení druhými, tyto postoje přehodnocovat a měnit, nebo naopak posilovat ty, které jsou pozitivně nastavené. Naše zkušenosti ukazují, že tyto typy akcí pomáhají odblokovávat strachy a nedůvěru lidí s odlišností a že díky prožívanému umění, přírodě a tvořivým zážitkům se lidé různých založení mnohem lépe uvolňují a získávají k druhým přirozenější respekt. Konkrétní výstupy:- společný arte-terapeutický seminář s psycholožkou na téma svoboda. - výstava na Kultur-marketu v Pirně- natáčení dokumentu osobních příběhů 30 let svobody- 10 výstavních panelů s lidskými příběhy a fotografiemi- výroba přírodních artefaktů s tématem svobody pro závěrečnou výstavu-2 pobytové víkendové akce s natáčením a tvorbou artefaktů- 2 výstavy s veřejným promítáním dokumentu- závěrečné setkání. Akce považujeme za přínosné pro česko-německé vztahy z několika hledisek: - výchova veřejnosti k toleranci a respektu lidí, kteří se odlišují (jazykem, kulturou, chováním a způsobem života) - výchova k toleranci vůči jiným národům a k postupnému přirozenému zařazování se do kosmopolitní společnosti naší Země - tradice kvalitních kulturních zážitků, navštěvovaných veřejností i postiženými lidmi - předávání odborných zkušeností, obohacujících sociální služby na obou stranách hranice- nadčasovým přínosem je i naše celoroční téma Svobody Cílové skupiny jsou 3 – dobrovolníci a pracovníci partnerských organizací (mládež i dospělí), klienti partnerských organizací a jejich rodiny (osoby s postižením, senioři), široká veřejnost obou zemí (asi 1000 osob).

ProCache: v401 Render date: 2024-05-06 14:12:11 Page render time: 0.9608s Total w/ProCache: 0.9673s