Euroregion Elbe/Labe

Hasiči společně

Projektnummer:

EEL-0726-CZ-25.08.2020

Lead Partner:

Město Chlumec
Muchova 267, 40339 Chlumec
http://www.mesto-chlumec.cz

projektový partner:

Feuerwehr Glashütte
Hauptstrasse 42, 01768 Glashütte, 01768 Glashütte
http://www.feuerwehr-glashuette.com

období:

01.10.20 - 30.09.21

dotační prostředky:

2.274,20 Euro

Inhalt

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Chlumec má bohatou historii. Byla založena v roce 1879. V současné době má celkem 25 členů. Její činnost je financována a zabezpečována městem. V posledních letech došlo k rekonstrukci a přístavbě hasičské zbrojnice a modernizaci vozového parku. Počet výjezdů jednotky dobrovolných hasičů je cca 40 za rok s tím, že mají oprávnění zasahovat i mimo katastr města Chlumec a také na dálnici. Již několik let probíhá spolupráce a výměna zkušeností s jednotkou dobrovolných hasičů z obce Reinhardtsgrimma, která leží v zemském okrese Saské Švýcarsko - Východní Krušné hory.
Cílem spolupráce jednotek sboru dobrovolných hasičů bude výměna zkušeností z činností sborů - provádění zásahů, prohlídka hasičské techniky a vybavení, prohlídka požárních zbrojnic, seznámení se s historií jednotek sboru dobrovolných hasičů, s historií obou měst. Součástí spolupráce projektových partnerů bude i prohlídka sídla a techniky profesionálního HZS Ústeckého kraje a návštěva hasičského muzea ve městě Krupka.

Spolupráce bude pokračovat i po ukončení projektu a to účastí zahraničního partnera v hasičské soutěži o Floriánovu putýnku a také zaměřením na spolupráci mladých hasičů.
Projektu se zúčastní členové obou hasičských sborů bez ohledu na pohlaví, národnost a etnický původ.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Výsledkem bude umožnit členům jednotky sboru dobrovolných hasičů města Chlumec seznámit se s fungováním této jednotky na druhé straně hranice včetně jejich úkolů, pravomocí a legislativy.
Cílem je rovněž udržovat sociální vztahy, budovat nová partnerství, napomoci osobnímu rozvoji a posilovat komunikační kompetence. Projektem chceme prohloubit spolupráci obou projektových partnerů.
Na tato setkání by v dalším projektu měla navázat spolupráce mladých hasičů obou měst.

ProCache: v401 Render date: 2024-06-22 04:14:32 Page render time: 0.3573s Total w/ProCache: 0.3615s