Euroregion Elbe/Labe

Wagnerovské slavnosti 2017

Projektnummer:

EEL-0207-SN-10.03.2017

Spiegelprojekt:

EEL-0217-CZ-13.03.2017 - Wagnerovské slavnosti 2017

Lead Partner:

ProGraupa e.V.
Richard-Wagner-Straße 46, 01796 Pirna - Graupa
http://www.richard-wagner-spiele.de

projektový partner:

Zámek Děčín
Dlouhá jízda 1254, 40501 Děčín 1
http://www.zamek-decin.info/

období:

13.03.17 - 30.09.17

dotační prostředky:

11.000,00 Euro

Inhalt

Wagnerovské slavnosti svými čtyřmi úspěšnými sezónami od roku 2013 trvale doplňují saský kulturní prostor. Jediný umělecký projekt v regionu, který se podrobně zabývá romantismem, plánuje v létě 2017 pátý ročník v Graupě a v Děčíně s dvojazyčným uvedením divadelní hry "Kus nebe aneb Až budu věčný". Znovu se jedná o společnou německočeskou produkci, která spojuje více uměleckých žánrů. Realizuje se zde idea celkového uměleckého díla ve spojení tří druhů umění: hudba, dramatické divadlo a malířství. V popředí stojí fiktivní setkání Richarda Wagnera s malířem, jenž je mu úrovni roven - Caspar David Friedrich. Jako současníci sasko-české romantiky, kteří na jedné straně hledali vlastní cestu a na druhé straně byli oba dokonalí ve svém umění,
vedou spor o hodnotě, smyslu a tvaru svého umění. Přitom jsou inspirováni malebnými skalními krajinámi Saského Švýcarska a doprovázeni hudebním provedením současnosti. Svým požadavkem univerzálního pohledu na člověka i přírodu si umění obzvlášť v tomto regionu se svými proměnlivými dějinami znovu a znovu obstarávalo respekt. Tím ovlivňuje obraz regionu ve světě a zachovává a podporuje dodnes bohatou paměťovou kulturu. Památné místo Richarda Wagnera v Graupě je proto nanejvýš vhodným místem pro zpřístupnění tvorby Wagnera i významných aspektů romantického umění, které má jednak hluboké kořeny v regionu, jednak má kulturní význam přesahující jeho hranice. Místem představení pod širým nebem je nádvoří loveckého zámku. Zámek Děčín jako dlouholetý domov Friedrichova obrazu „Děčínský oltář“ představuje kulturně rovnocenné místo na české straně. Scénická hudební představení s herci, pěvkyní a malým komorním orchestrem se konají 1./2./7./8. a 14. července 2017 vždy ve 20:00 hodin. Další společné inscenace a představení se plánují
pro období 2018-2019 v Graupě a v Děčíně.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Kromě zprostředkování fundovaného pohledu to historického a myšlenkového světa saské a české romantiky sledují Wagnerovské slavností cíl podporovat obšírnou a kritickou diskuzi společného uměleckého a kulturního dědictví na obou stranách hranice. Diváci jakož i umělci a hudebníci obou zemí mohou spolu získat nový pohled na svůj region, který byl a je dodnes
důležitým nejenom pro Richarda Wagnera, ale i pro četné další umělci a intelektuály. Všichni účastníci mají proto v úmyslu pevné etablování Wagnerovských slavností v kulturním prostoru Saska a Severních Čech. Umělecké a mezilidské kontakty mezi českými a německými projektovými partnery, které se rozvíjí od první spolupráce v roce 2014, se dále pěstují a vyvíjí. Z toho mohou vzniknout další hudební projekty, částečně se již plánují. V každém případě se snažíme realizovat i další ročníky Wagnerovských slavností na všech již existujících rovinách jako německo-česká kooperace, ba dokonce tuto kooperaci rozšířit: Další pohostinská vystoupení v Čechách jako partnerské zemi jsou – kromě podporování turismu –obzvlášť pro vzájemné umělecko-kulturní porozumění velkým přínosem pro všechny účastníky. Pro české publikum by byla dokonce něco vzácného: jednak způsobem inscenace samotné (spojení biografie Wagnera s příklady jeho hudby z jeho oper), a jednak, protože se Wagnerova hudba v současné době nehraje často. Jak pro diváky, tak pro publikum to bude obohacením. Všichni účastníci
mají navíc možnost se navzájem seznámit, vyvářet
vlastní, trvalé sítě kontaktů a využívat synergie
kreativním a trvalým způsobem.

Best practice

Die künstlerische Ausgestaltung des Abends gründete sich auf das eigens verfasste Bühnenstück „Ein Stück vom Himmel oder Wenn ich erst ewig bin“ von Johannes Gärtner. Auch in dieser Saison setzte die Produktion auf die erfolgreiche Zusammenarbeit von Profis mit Komparsen/Laien, bereits zum vierten Male unter besonderer Einbindung von Solisten der Nordböhmischen Philharmonie Teplice, welche die kammermusikalische Begleitung des Bühnenstücks übernahmen. Die Orchesterproben in Teplice, Decin und Graupa sowie die Aufführungen wurden von der Übersetzerin und Dolmetscherin Jana Krötzsch begleitet und fanden unter Verwendung der tschechischen, englischen und deutschen Sprache statt. Die Aufführungen in Decin wurden von tschechischen Schauspielern simultan übersetzt. Die künstlerische Zusammenarbeit mit der Nordböhmischen Philharmonie Teplice gestaltete sich erneut zur äußersten Zufriedenheit aller Beteiligten und ist Teil eines umfassenden und auf lange Sicht angelegten beiderseitigen Kooperationsvorhabens mit dem Ziel, gerade auch junge Mitglieder des Orchesters weiter mit der Spiel- und Theaterpraxis Wagnerscher sowie Neuer Musik im Geiste der Romantik vertraut zu machen und den künstlerischen Austausch in der Grenzregion sowie den Tourismus in Hinblick auf eine weitreichende Belebung dieses gemeinsamen Kulturraums voranzutreiben. Eine von regem künstlerischen Austausch geprägte und für beide Seiten fruchtbare Probenarbeit fand unter Leitung von Prof. Christine Hesse (HfM Dresden) und in Anwesenheit des Komponisten Johannes Wulff-Woesten / Semperoper Dresden statt. Schloss Decin beteiligte sich in allen Phasen intensiv inhaltlich und organisatorisch. Die im Projekt vorgesehene Planung für weitere gemeinsame Produktionen und Gastspiele findet derzeit für die kommenden Jahre statt.

ProCache: v401 Render date: 2024-06-03 21:53:43 Page render time: 0.3616s Total w/ProCache: 0.3661s