Euroregion Elbe/Labe

V cizím zrcadle

Projektnummer:

EEL-0209-SN-28.02.2017

Lead Partner:

Umweltzentrum Dresden
Schützengasse 16 -18, 01067 Dresden
http://www.uzdresden.de

projektový partner:

CG Niké
Pěší 9, 40502 Děčín - Nebočady
http://www.uzdresden.de

období:

01.04.17 - 31.12.17

dotační prostředky:

9.440,11 Euro

Inhalt

Cílem projektu je poukázat na specifika našich společností, zdánlivá pravidla, kuriozity nebo rozporuplnosti, a to pohledem „cizích očí“. Pohledem českých občanů na Sasko, jakož i saských občanů na Česko

Občany a návštěvníky na obou stranách hranice chceme přizvat, aby zaznamenali své zkušenosti, pozorování a vjemy, které v pozici cizince získavají v Německu, resp. Česku. Chceme, aby sbírali a poskytli nám své zápisky, fotografie, filmy nebo skici, pohlednice ap.

Tyto materiály bude lze nekomplikovaně nahrávat na internetovou stránku nositele projektu, kde je bude třídit, seřazovat a vyhodnocovat jeho spolupracovník. Výsledky pak budou přehledně prezentovány na webové stránce.

Nejzajímavější příspěvky budou poté dále dvojjazyčně prezentovány v rámci separátně realizované a financované výstavy drážďanského Národopisného muzea, která pod názvem „Prolog # 7 – My?“ bude veřejnosti prezentována ve dnech 16. června až 31. října 2017 v tzv. Japonském paláci v Drážďanech.

K tématu „My“ bude během realizace výstavy probíhat i bohatý doprovodný program, organizovaný a financovaný Národopisným muzeem zahrnující např. performace, přednáškové řady, workshopy pro školáky, spolky a studenty. Návštěvníky Japonského paláce přivítá v otevírací době prologu mediátor/prostředník, jehož rolí bude představit projekt různým cílovým skupinám pomocí vyprávění a poskytováním dalších informací.

Zakomponováním projektu do plánované výstavy Národopisného muzea dosáhneme podstatně vyššího počtu návštevníků a vyššího mediálního echa. Po ukončení projektu by se výstava měla přesunout na loď CARGO GALLERY a být prezentována publiku v české části Euroregionu Elbe/Labe.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Lidé ze Saska, z jiných částí Německa i světa přicházejí do Čech s různými očekáváními, představami nebo i předsudky. To samé platí o českých občanech nebo občanech dalších zemí, kteří navštíví Sasko.

Tito „pozorovatelé“ tak spoustu věcí vnímají nezaujatě, resp. jinak než z obvyklého pohledu. To poskytuje možnost poukázat na specifika, zdánlivá pravidla, kuriozity nebo rozporuplnosti, a to pohledem „cizích očí“. Současně to také umožňuje nastavit Čechům i Němcům vtipné, neobvyklé, neočekávané a někdy i šokující „zrcadlo“, což však zase přispívá k lepšímu poznání a pochopení druhé strany.

Projekt tam umožní dílčí hlubší pohledy na vnímání sama sebe, na společenské konvence a jednotlivá specifika dané společnosti, čímž dojde k podpoření zájmu o poznání druhých, jak žijí, myslí a mnohdy i jednají.

Best practice

Im Rahmen des Projektes konnten sowohl Online-, als auch Offlineausstellungen zum gemeinsamen Thema umgesetzt werden, die sowohl von eingesandten (insbesondere Onlineausstellung), als auch Sammlungsgegenständen (Offlineausstellung) bestanden.

Die Umsetzung stellte uns insbesondere zwei nicht leichte Punkte dar, die zukunftsmäßig anders angegangen werden sollen:

In der heutigen beschleunigten Zeit und verkürzten Internetdarbietungen sowie Füller an Internetanwendungen und Kommunikationsmöglichkeiten ist es nicht leicht, ein breiteres Publikum so anzusprechen, damit die Beiträge für so ein Teilthema aktiv bereitgestellt werden können. Es ist notwendig, auf die technologische Entwicklung flexibel zu reagieren und geeignete Kommunikationskanäle unkompliziert anzubieten, durch die die passenden Zielgruppen schnell erreicht werden können, ggf. auch unter Anwendung von weiteren motivierenden Elemente, als „nur“ on/offline Veröffentlichung der Beiträge).
Die Zusammenarbeit von zwei verhältnismäßig flexiblen Strukturen (Kooperationspartner – Vereine) einerseits und einer verhältnismäßig großen Einrichtung (SKD) mit hierarchischen Planungs- und Entscheidungsstrukturen adererseits verlangt überproportional großer Aufwand (Abstimmungen, Personal, Zeit, Dolmetschen, Übersetzen usw.). Bei so einer Zusammensetzung der Projektpartner sind alle Abläufe mit wirklich großem Zeitvorsprung und mit einem verhältnismäßig großen Detaillierungsgrad einzuplanen.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-06 14:17:10 Page render time: 0.7459s Total w/ProCache: 0.7673s