Euroregion Elbe/Labe

Analýza proveditelnosti a stručný koncept přeshraničního mountainbike projektu Trailpark Sebnitz/Neustadt v Sasku/Dolní Poustevna

Projektnummer:

EEL-0638-SN-29.10.2019

Lead Partner:

Stadt Sebnitz
Kirchstraße 5, 01855 Sebnitz
http://www.sebnitz.de

projektový partner:

Město Dolní Poustevna
Vilémovská 77, 40782 Dolni Poustevna
http://www.dolnipoustevna.cz

období:

21.10.19 - 31.08.20

dotační prostředky:

15000 Euro

Inhalt

Města Sebnitz, Neustadt v Sasku a Dolní Poustevna nacházející se v česko-německém pohraničí spolupracují již mnoho let intenzivně v různých oblastech (hospodářství, doprava, turistický ruch apod.). Na společných pracovních poradách starostů, ale také turistických sdružení, jejichž členy všechna tři města jsou, se stále diskutovalo o možnostech vytvoření nabídky pro cykloturisty. Právě svou topografickou polohou je tato oblast pro horské cyklisty zajímavá. Tak vznikla společně myslenka, vytvořit bikepark s různými trasami. Aby mohla být turisům nabídnuta široká nabídka, je důležitá úzká spolupráce, protože sjezdové trasy jsou naplánované jak na saské, tak na české straně. Při poslední společné poradě, které se účastnili kromě zástupců měst i zástupci z řad cykloturistiky z našeho regionu, se diskutovalo o postupu při realizaci tohoto projektu. Došlo se k závěru, že je v prvním kroku nutné vypracování studie proveditelnosti, aby se mohl německým i českým zástupcům schvalujících úřadů, nositelům rozhodování , ale také veřejnosti, přestavit nápad vytvoření cyklistického parku pro horská kola. Při pozitivních reakcích jsou naplánovany další aktivity k praktické realizaci bikeparku.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Vypracováním studie proveditelnosti a krátkého konceptu by měly být objasněny předpoklady a zásady realizování přeshraničního Trailparku Sebnitz. Tato studie má být pomocí při rozhodování povolení úřady (např. Lesnímu úřadu Sachsenforst). Dále je úmyslem, předložit analýzu i nositelům rozhodování (městským zastupitelům) a získat stanoviska k investičním výdajům.

Best practice

Die Gemeinden Sebnitz, Neustadt in Sachsen und Dolni Poustevna in der deutsch- tschechischen Grenzregion arbeiten schon seit vielen Jahren intensiv in den verschiedensten Bereichen zusammen. Bei den regelmäßig durchgeführten Arbeitsbesprechung wurde unter anderem auch die Etablierung eines Bike Parks und damit auch einer neuen grenzübergreifenden Destination in der Region diskutiert. Um die Möglichkeiten zur Schaffung eines solchen zu untersuchen, wurde die Erstellung einer Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. In dieser wurden möglich Streckenabschnitte untersucht und zur späteren Umsetzung empfohlen. Die Studie geht davon aus, dass die Region um Sebnitz, Neustadt in Sachsen und Dolni Poustevna das natürlich räumliche Potential hat sich als erfolgreiche MTB Tourismus Destination zu entwickeln. Internationale Best Practice Beispiele zeigen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen eine attraktive, wachsende und mobile Zielgruppe in die Region locken werden. Dabei hat die Planung einen starken Fokus auf den Naturschutz und bietet Lenkungsmöglichkeiten für aktuelle und zukünftige Nutzergruppen. Davon profitiert auch der benachbarte stark über genutzte Nationalpark. Es ist geplant, die erstellte zweisprachige Machbarkeitsstudie der breiten Öffentlichkeit im Internet zur Verfügung zu stellen.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-24 00:24:44 Page render time: 0.3670s Total w/ProCache: 0.3705s