Euroregion Elbe/Labe

Tipy na výlet v Euroregionu Elbe/Labe

Projektnummer:

EEL-0910-SN-10.02.2022

Lead Partner:

Kommunalgemeinschaft Euroregion OE/OE e.V.
An der Kreuzkirche 6, 01067 Dresden
https://www.elbelabe.eu

projektový partner:

Euroregion Labe
Velká Hradební 2, 40001 Ústí nad Labem
https://www.elbelabe.eu/cz

období:

01.03.22 - 31.10.22

dotační prostředky:

0,00 Euro

Inhalt

Euroregion Elbe/Labe provozuje na svých webových stránkách interaktivní mapu s výletními cíli v Euroregionu Elbe/Labe. Z destinací popsaných ve třech jazycích je na Facebooku inzerována jedna týdně pro každou stranu Euroregionu (pokud je to s ohledem na koronavirovou pandemii vhodné). Cílem je nalákat obyvatele regionu na druhou stranu hranice, abychom jim lépe přiblížili společně sdílený region.

Obsah databáze byl původně převzat z Muzejního portál Euroregionu Elbe/Labe, který provozuje Zemské hlavní město Drážďany. Postupně byl doplněn o další destinace, takže v současné době je zmapováno 248 míst.

V rámci projektu bude vytvořeno propojení mezi databází na webových stránkách EEL a databází na Muzejním portálu tak, aby bylo třeba údaje aktualizovat pouze na jednom místě. Muzejní portál však nemůže být zahrnut do portálu EEL, protože zároveň nabízí i další služby z oblasti turistického ruchu. V budoucnu převezme péči o databázi EEL.

Dále má být databáze EEL rozšířena o ca. 150 míst. Zejména kostely, kláštery, hřbitovy, přírodní zajímavosti a nabídky pro děti byly dosud nedostatečně zastoupeny. Vyhledávání a zanesení do databáze provede externí osoba. EEL jednotlivá místa vybere a zkontroluje údaje. Zapojena bude zejména binacionální odborná pracovní skupina pro kulturu, cestovní ruch a rekreaci.

Pro úspěšný portál má velký význam přitažlivý obrazový materiál. Proto je třeba získat také autorská práva na obrazový materiál z různých zdrojů.

Portál pro výletní cíle je z velké části bezbariérový. Popisy výletních cílů také v maximální možné míře reflektují potřeby osob se zdravotním postižením.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Interaktivní mapa výletních cílů v pohraničí tak bude výrazně rozšířena a tím i zatraktivněna. Prostřednictvím reklamy na sociálních médiích zvýšíme povědomí o ní.

Tímto způsobem jsou lidé v regionu povzbuzováni, aby se vydali výlety na druhou stranu hranice. Přitom se často dozví něco nového o historii a kultuře regionu a prohloubí tak svou identifikaci s regionem. Dále budo turisté „zvenčí“ upozorněni na potenciál, který se skrývá na zajímavých místech v regionu, což je má motivovat k tomu, aby zůstali déle nebo se opakovaně vraceli.

Technické propojení Muzejního portálu zajistí snížení náročnosti údržby a rychlejší aktualizaci informací.

ProCache: v401 Render date: 2023-10-01 23:18:47 Page render time: 0.3813s Total w/ProCache: 0.3839s