Euroregion Elbe/Labe

Pracovní výbor Komunálního společenství Euroregion

Pracovní výbor Komunálního společenství se schází několikrát ročně a přijímá důležitá rozhodnutí, která přesahují kompetence představenstva. To závisí především na jejich strategickém významu nebo finančním dopadu.

Členové

Do pracovního výboru volí členské shromáždění zástupkyně a zástupce ze svého středu. Zemské hlavní město Drážďany má podle ústavy čtyři křesla, ostatní členové po jednom. Kromě toho jsou členové představenstva automaticky také členy pracovního výboru.

Obvykle zastupují členové pracovního výboru také KS Euroregion ve Společné radě Euroregionu Elbe/Labe.

jméno funkce nebo zástupce
Dirk Hilbert prezident
Daniel Brade viceprezident
Manuela Förster viceprezident
Tilo Kießling člen představenstva
Rüdiger Kubsch jednatel
Ingo Flemming Veit Böhm
Martin Schulte-Wissermann Richard Kaniewski
Torsten Schulze Andrea Mühle
Uwe Vetterlein Christian Pinkert
Tobias Fuchs Frank Fiebiger
  Uwe Gebauer
Kerstin Körner bez (Dippoldiswalde má jenom jednoho zástupce ve sněmu)

ProCache: v401 Render date: 2024-05-05 11:51:46 Page render time: 0.3722s Total w/ProCache: 0.3765s