Euroregion Elbe/Labe

Sněm DSO Euroregionu Labe

Sněm Dobrovolného svazku obcí Euroregionu Labe je nejvyšším orgánem. Volí zástupce do ostatních komisí, rozhoduje o rozpočtu a přijímá veškerá zásadní usnesení. Setkává se minimálně jednou ročně, obvykle na jaře.

Členové

Rada EL rozhodla o termínu zasedání Sněmu EL v pátek 6.5.2022 od 10,00 hod. na Magistrátu města Ústí nad Labem.

Obce sdružené ve svazu obcí Euroregionu Labe vysílají do sněmu svého zákonného zástupce.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-04 11:03:34 Page render time: 0.2253s Total w/ProCache: 0.2283s