Euroregion Elbe/Labe

Představenstvo Komunálního společenství Euroregion

Představenstvo Komunálního společenství zastupuje navenek a přijímá rozhodnutí v průběhu roku, jejich význam není tak velký, že by bylo nezbytné usnesení Pracovního výboru, obvykle v souvislosti s průběžnou činnosti svazu obcí.

Členové

Představenstvo KS Euroregion sestává z prezidenta, dvou zástupců, jednoho dalšího člena a také jednatele (který však zde nemá hlasovací právo). Představenstvo je voleno Sněmem KS Euroregion.

jméno funkce pro
Dirk Hilbert prezident Zemské hlavní město Drážďany
Daniel Brade viceprezident Zemsk´ý okres Saské Švycarsko-Vychodní Krušnohoří
Manuela Förster viceprezident Zemsk´ý okres Saské Švycarsko-Vychodní Krušnohoří
Tilo Kießling člen představenstva Zemské hlavní město Drážďany
Rüdiger Kubsch jednatel  

ProCache: v401 Render date: 2024-05-06 01:19:14 Page render time: 0.3437s Total w/ProCache: 0.3486s