Euroregion Elbe/Labe

Hornické muzeum Altenberg

Zdař bůh! Nechte se unést do nebezpečného, těžkého ale fascinujícího světa altenberských horníků...

Komplex muzea nabízí přehled o dějinách historie těžby cínu v Altenbergu od počátků kolem roku 1440 až do ukončení těžby v roce 1991. Ve 200 let staré prohlídkové štole "Neubeschert-Glück-Stollen" můžete obdivovat metody a nářadí používané při těžbě. Příprava rudy je vysvětlena v historickém prádle rudy na funkčním zařízení. Historie prádla sahá až do 16. století. Jedná se o poslední zachované prádlo rudy z rozsáhlého systému původních úpravárenských zařízení, a je svého druhu jedinečné v Evropě. Na celém komplexu platí výjimečné povolení dotýkat se exponátů. Výběr hornického zařízení ukazuje techniky těžby rudy v Altenbergu. Přeshraniční naučná stezka spojuje hornické památky na obou stranách hranice a ukazuje historii a rozmanitost hornictví v původním prostředí hornického regionu.

Historické prádlo cínové rudy

Celý proces a vývoj přípravy altenberských rud demonstrují historická zařízení. Drtič rudy, kde se drtila ruda na prášek, ale i další zařízení na vymývání rudy názorně ukazují návštěníkům namáhavou práci horníků. Technickohistorická část je doplňována mimořádnými výstavami.v horním patře památkově chráněné budovy.

Prohlídková štola

Hned vedle historické přípravny je vchod do štoly "Neubeschert-Glück-Stollen". Její ražba byla zahájena v roce 1802. Tato štola vede téměř vodorovným směrem s orientací na Geisingberg a byla původně ražena k průzkumu hlubších partií cínového dolu, které se nacházely východně od "Pinky". Očekávalo se nalezení nových bohatých ložisek cínové rudy. Bohužel se však tato očekávání nesplnila. Objevená hlušina neměla takový obsah cínu, aby se těžba vyplatila. V roce 1849 byly proto dobývací práce v "Neubeschert-Glück-Stollen" zastaveny.

Dnes si můžeme prohlednout ve štole téměř vodorovnou důlní jámu v délce 200 m. Na autentických místech je vysvětlena těžba cínové rudy a vývoj těžební techniky za 500 let až do ukončení těžby v roce 1991. Můžeme se seznámit s těžbou pomocí ohně, dozvědět zajímavosti o těžbě rudy z oblasti Pinky a poznat také nejmodernější postupy těžby.

Různé hornické metody výstaby, nářadí, důlní stroje ukazují technický pokrok hornictví při dobývání rud. Originální stopy po těžbě, značky na stěnách jsou doklady po těžbě v 19. století.

Na prohlídku doporučujeme teplé oblečení a kvalitní pevnou obuv, protože ve štole je stálá teplota 8°C – 10°C bez ohledu na roční období.

Důlní technika v plenéru

K přiblížení těžby a úpravárenských postupů při zpracování cínové rudy slouží expozice důlní techniky, která je prezentována návštěvníkům v plenéru. Důlní lokomotivy, důlní vozíky, vrtací stroje

Pinka v Altenbergu                                                     

Propadlina po dolování - pinka hraničí nepřehlédnutelně těsně s altenbergským městským uzemím. Se svými obrovskými rozměry, asi 400 metrovým průměrem a 150 metry hloubky náleží k nejpůsobivějším hornickým památkám oblasti. Při pěší turistice je z jinak veřejně nepřístupné vyhlídkové podesty na okraji pinky možný úchvatný pohled do její hloubky.

Cínová ruda se zde dobývala až do roku 1545 pouze ohněm. Pozůstatky vyrubaných dobývacích prostor, které zůstaly opuštěny po těžbě, nemohly dlouhodobě odolávat tlaku nadloží. Tato skutečnost způsobila v roce 1545 zřícení prvních starých chodeb - tzv. "Weitungen".

V roce 1620 došlo k nejrozsáhlejšímu závalu, při kterém se vytvořil na povrchu lokality velký závalový trychtýř, který se hornickou mluvou nazývá "Pinka". Další těžbou altenbergského ložiska se tento "trychtýř" stále zvětšoval až dosáhl dnešních rozměrům jámy.

adresa

Mühlenstraße 2
01773 Altenberg

kontakt

Tel: +49 (0) 35056 / 3 17 03

emailEmail

open_in_newWebsite

otevírací doba

denně kromě pátku - 10:00 - 16:00 hod.

ceny

Muzeum s prohlídkovou štolou:

dospělí - 7 EUR

zlevněné vstupné - 4 EUR

rodinné vstupné - 18 EUR

Muzeum:

dospělí - 4 EUR

zlevněné vstupné - 3 EUR

rodinné vstupné - 11 EUR

Tady platí kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe.

nabídky

prohlídkyobchodmimořádné výstavy

prohlídka štoly s průvodcem a historického prádla cínu s ukázkami technických zařízení praní minerálů (květen až říjen),každou středu v 13.30 hod. od  Turistického infocentra Altenberg/Bahnhof:prohlídky po hornické naučné stezsce až k altenberské propadlině (Pinka) po poddolování (květen až říjen): praní minerálů v areálu muzea 

 

prohlídky pro skupiny ve prohlídkové štole a historické prádlo cínu

 

 

po předchozí domluvě prohlídky pro skupiny v češtině

informační leták v češtině a angličtině k dispozici

omezený přístup pro postižené

příjezd/přístup

Od nádraží v Altenbergu directions_railway directions_bus je vzdálenost k muzeu asi 1,5 km..

Z autobusové zastávky "Platz des Bergmanns, Altenberg" directions_railway directions_bus je to k muzeu asi 700 m. Autobusová zastávka "Siedlung, Altenberg" directions_railway directions_bus  je vzdálena  200 m, ale není zde tolik spojů.

Parkopvání je možné přímo v blízkosti muzea.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-22 17:38:03 Page render time: 1.0479s Total w/ProCache: 1.0513s