Euroregion Elbe/Labe

Oblastní muzeum v Litoměřicích

Muzeum sídlí v budově bývalé městské radnice ze 16. století. Jde o první renesanční stavbu v měšťanském prostředí v severních Čechách. Sbírky muzea reprezentují historii regionu od nejstarších dob až po 20. stol. Expozice představuje geologii regionu, dále seznamuje s osídlením Litoměřicka od prvních paleolitických lovců až po vybudování litoměřického přemyslovského hradu v raném středověku. Prohlídka pokračuje přes středověk k období renesance do zasedací síně městské rady s dochovanou renesanční výzdobou. Druhé patro přibližuje historii regionu od třicetileté války do roku 1945. Pozornost je věnována také řemeslům a hospodářství typickým pro zdejší region – říčnímu rybářství, vinařství, chmelařství, ovocnářství, obilnářství a chmelařství. K muzeu rovněž patří Památník Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, který je umístěn v domě Na Vikárce ve světničce, kde Karel Hynek Mácha bydlel a také 6.11.1836 zemřel (dům se nachází v ulici Máchova 177/5 - prohlídku je nutné si vyžádat v pokladně v hlavní budově litoměřického muzea nebo na tel. +420 775 868 539).

adresa

Mírové náměstí 171/40
412 01 Litoměřice

kontakt

Tel: +420 775 868 539

emailEmail

open_in_newWebsite

otevírací doba

Oblastní muzeum LT: denně kromě pondělí 10.00 - 17.00 hod. Máchova světnička: denně kromě pondělí 11.00 - 16.00 hod.

ceny

Oblastní muzeum LT:

dospělí - 25,- Kč

snížené vstupné - 12,- Kč (děti 6-15 let, důchodci, invalidé)

zdarma - děti do 6 let, členové AMG

Máchova světnička:

dospělí - 25,- Kč

snížené vstupné - 12,- Kč (děti 6-15 let, důchodci, invalidé)

zdarma - děti do 6 let, členové AMG

nabídky

prohlídkykavárnaobchodmimořádné výstavy

Herní koutek, příležitostné doprovodné programy pro školy a tvořivé dílny pro veřejnost, letní týdenní muzejní dílna