Euroregion Elbe/Labe

Zbrojnice - Velký sál

Zbrojnice, která vznikla ze sbírek saských vévodů a kurfiřtů patří k nejcennějším sbírkám zbraní a oblečení na světě. Ukazuje mistrovská díla zbrojířů, umělců, uměleckých řemeslníků celé Evropy i orientu a zahrnuje téměř 10. tis. zbraní, jezdeckých potřeb, oblečení, předměty z pokladnice a obrazy, především od 16. -18. století ze sbírek kurfiřtů z rodu Wettinů.

Otevřením velkého sálu dochází po 290 letech k jeho obnově. Prezentuje se zde 380 děl mezi jinými i turnajové zbraně. Se svou délkou 57 metrů a šířkou 13 metrů nabízí monumentální sál zbrojnice nejenom možnost ukázat velký výběr nejdůležitějších brnění a zbraní z období od 15.-17. století.

V renesančním křídle je prezentována historie zámku v nové perspektivě. Díky výstavám "Kurfiřtská šatna" a "Na cestě k kurfiřské moci" může návštěvník zažít největší světový poklad zbraní a oblečení z období reformace a ranného baroka. Výstava představuje cenné a jedinečné objekty knížecích a duchovních protagonistů reformace v Sasku. Oblečení kurfiřstů předvádí v originále grandiózní módu renesance a ranného baroka. V části výstavy s názvem "Pohled na svět a poznání kolem roku 1600" dokazují díla pozdní renesance a jejich fascinující rozmanitost fenoménu kabinetu umění.

Turecká komora je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších sbírek osmanského umění mimo Turecko. Turecká móda na saském kurfiřtském dvoře se tak projevuje také v orientálních a orientalizujících zbraních, oděvech a jezdeckých nástrojích, stejně jako v nádherných tureckých stanech.

V galerii zbraní je vystaven reprezentativní výběr přibližně 500 nejkrásnějších palných zbraní z 16. až 18. století z majetku saských kurfiřtů. Pušky a pistole z celé Evropy jsou vystaveny v 18 vestavěných vitrínách v chronologicko-geografickém uspořádání, doplněné portréty předků, turnajovými obrazy a trofejním parožím, z nichž některé pocházejí z původních fondů Dlouhé uličky.

Přehlídkové prostory byly poprvé použity při příležitosti svatby kurfiřta Friedricha Augusta s dcerou rakouského císaře a arcivévodkyní Marií Josefou v září 1719. V tomto sledu místností představoval sasko-polský kurfiřt svou důstojnost, moc a nárok na postavení v evropské lize panovníků.

adresa

Taschenberg 2
01067 Dresden

kontakt

Tel: +49 (0)351 / 49 14 20 00

emailEmail

open_in_newWebsite

otevírací doba

st - po: 10:00 - 18:00 hodin, út - zavřeno

ceny

vstupné do všech muzeí a výstav v Rezidenčním zámku vč. audioprůvodce:

dospělí - 14 EUR

zlevněné - 10,50 EUR

děti do 16 let včetně - zdarma

skupiny od 10 osob - na osobu 12,50 EUR

denní vstupenka Státních uměleckých sbírek Drážďany (SKD) - 24 Euro

roční vstupenka SKD - 75 Euro (zlevněná důchodci - 50/25 Euro)

Tady platí kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe.

nabídky

audioprůvodceprohlídkykavárnaobchod

muzejní průvodce a katalogy, audioprůvodce zdarma - zbrojnice (DE, EN, RU), Turecká komora (DE, EN, AR, CS, ES, FR, PL, RU, TR), "Pohled na svět a poznání" (DE, EN)

prohlídky zámku vč. Zbrojnice a Velkého sálu - v pátek a neděli 11:00 a 14:00 hod.; nabídka pro rodiny, žáky a seniory

audioprůvodce zdarma - zbrojnice (DE, EN, RU), Turecká komora (DE, EN, AR, CS, ES, FR, PL, RU, TR), "Pohled na svět a poznání" (DE, EN)

WC pro postižené, omezený přístup pro postižené

ProCache: v401 Render date: 2024-05-24 12:07:07 Page render time: 2.2920s Total w/ProCache: 2.2953s