Euroregion Elbe/Labe

Předpisy pro publicitu

Všichni příjemci dotací mají povinnost dodržovat předpisy pro informování a publicitu EU, tzn. především upozornit na spolufinancování EU a zveřejnit příslušná loga EU a Euroregionu Elbe/Labe.

Kooperační partneři musí o projektu informovat veřejnost.

Logo programu Interreg Česko-Sasko

Odkaz na logo programuInterreg Česko-Sasko musí být zveřejněno. Žádné jiné logo nesmí být větší než logo programu.

Plakát na akcích

Na akcích v rámci projektu FMP musí být na viditelném místě (např. u vchodu) plakát min. velikosti A3. Vzory naleznete na stránce 

Logo Euroregionu Elbe/Labe

Různé verze loga Euroregionu Elbe/Labe jsou ke stažení zde.

Předlohy a přírůčka

Detailní popis předpisů publicity je shromážděn v příručce SAB zde.

 

ProCache: v401 Render date: 2024-02-03 06:56:14 Page render time: 0.2823s Total w/ProCache: 0.2858s