Euroregion Elbe/Labe

Předpisy pro publicitu

Všichni příjemci dotací mají povinnost dodržovat předpisy pro informování a publicitu EU, tzn. především upozornit na spolufinancování EU a zveřejnit příslušná loga EU.

Logo EU a text

Odkaz na logo EU s příslušným textem (dlouhá verze) musí být zveřejněn. Žádné jiné logo nesmí být větší než logo EU.

Vedle textu dlouhé verze loga EU je vyžadováno, aby publikace obsahovaly následující text: "Projekt...(název projektu)... byl financován z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020.

Používejte výhradně barevnou verzi log. Existuje také černo-bílá varianta loga, kterou je možné použít na tištené publikace. Černo-bílá varianta musí být tištena na bílém podkladu. Na barevné podklady je nutné použít barevnou varinatu loga. 

Publikace, předměty

Na každou publikaci je třeba umístit zmínku o dotaci z prostředků EU. To se týká rovněž tištěných výrobků, webových stránek, podkladů na jedání, prezečních listin atd., ale také všech předmětů (reklamních předmětů, triček, tašk, cen atd.) V tiskových zprávách, interviews je třeba upozornit na dotaci z EU.

U malých předmětů (např. tužka), na kterých by nebyl čitelný text, je možné použít krátkou verzi loga EU.

Plakát na akcích

Na akcích v rámci projektu FMP musí být na viditelném místě (např. u vchodu) plakát min. velikosti A3. Vzory naleznete na stránce SAB.

Logo Euroregionu Elbe/Labe

Různé verze loga Euroregionu Elbe/Labe jsou ke stažení zde.

Logo kooperačního programu ČR-Svobodný stát Sasko 2014-2020

Logo kooperačního programu by mělo být umístěno také vedle loga EU. viz příručka k publicitě

Předlohy a přírůčka

Toto je krátké shrnutí relevantních předpisů. Detailní popis předpisů publicity je shromážděn v příručce SAB zde.