Euroregion Elbe/Labe

INTERREG V A Česká republika-Sasko

V rámci programu INTERREG V A podporuje Evropská unie přeshraniční spolupráci v příhraničních regionech mezi členskými státy ČR a Sasko v celkové výši cca. 148,5 mil EUR v období 2014–2020. INTERREG je součástí Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Program spolupráce Česká republika-Sasko 2014-2020 představuje konkrétní realizaci programu INTERREG v česko-saském pohraničí. Podporuje projekty v česko-saském pohraničí v následujících čtyřech tematických oblastech, známých v žargonu jako prioritní osy, s příslušnými investičními prioritami a -skutečně relevantními- opatřeními:

 

další informace

ProCache: v401 Render date: 2024-05-23 03:44:48 Page render time: 0.3901s Total w/ProCache: 0.3947s