Euroregion Elbe/Labe

Vzděláváme se společně

Projektnummer:

EEL-0105-CZ-16.05.2016

Lead Partner:

Domov důchodců Bystřany
Pražská 236, 41761 Bystřany
http://www.dd-bystrany.cz

projektový partner:

Volkssolidarität Dresden
Altgorbitzer Ring 58, 01169 Dresden
http://www.volkssoli-dresden.de

období:

01.09.16 - 31.08.17

dotační prostředky:

10971,04 Euro

Inhalt

Při setkání se zaměstnanci SKZ Leubnitz jsme se shodli, že bychom další spolupráci rádi zaměřili na společné vzdělávání v oblasti konceptu bazální stimulace a v oblasti intimní asistence a práce se sexualitou klientů.
Bazální stimulace je koncept, který využíváme v Domově důchodců Bystřany již mnoho let, velmi se nám osvědčil a snažíme se, aby vzděláváním v této oblasti prošli všichni naši zaměstnanci v přímé péči. Naproti tomu v SKZ Leubnitz tento koncept sice znají a rádi by ho v péči o své klienty využívali, nemají však zatím proškolený personál ani žádné zkušenosti. Co se týká intimní asistence a práce se sexualitou klientů, je situace přesně opačná: v SKZ Leubnitz mají zkušenosti, které v Bystřanech zatím nemáme. Proto se nám společné vzdělávání v obou oblastech zdá v rámci projektu vhodné, protože se budeme moci nejen společně vzdělávat, ale v rámci následujících stáží si pak budeme moci rovněž vzájemně předávat zkušenosti.
Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí, který vyvinul v roce 1975 německý profesor Andreas Fröhlich. Je to soubor technik, jejichž cílem je podporovat vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti klienta. V bazální stimulaci jde o to, nabídnout klientům dostatek různorodých podnětů v situaci, kdy si vzhledem ke svému onemocnění nejsou schopni zajistit dostatek podnětů sami. Tím se podporuje využití dosud zachovalých schopností komunikace, vnímání a pohybu. V oblasti péče o seniory se BS používá hlavně u klientů trvale upoutaných na lůžko nebo u klientů trpících demencí.
K intimní asistenci: téma sexuality a intimity ve stáří bylo až doposud velmi opomíjeno a tabuizováno. Hodně lidí se domnívá, že senioři již žádné sexuální potřeby nemají, a pokud mají, není to normální a nemluví se o tom. Přitom v každodenní realitě zařízení sociálních služeb pro seniory se zaměstnanci s projevy sexuality klientů běžně setkávají - ať už jde o projevy sexuality mezi klienty, nebo je zaměstnanec sám objektem tohoto chování (slovní narážky, fyzické obtěžování, apod.).

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Výsledkem projektu bude proškolení zaměstnanců DD Bystřany a SKZ Leubnitz, rozšíření vědomostí a zkušeností o konceptu bazální stimulace a o intimní asistenci.
Díky školení v rámci projektu zaměstnanci získají potřebné znalosti, dovednosti a postoje k práci s bazální stimulací a se sexualitou klientů. Seznámí se s možnostmi sexuální a intimní asistence (placená služba, která osobám s handicapem nebo seniorům pomáhá pracovat s jejich sexualitou).
Přidanou hodnotou bude i další prohloubení a utužení spolupráce mezi projektovými partnery, které vyústí v realizaci dalších společných projektů.

Best practice

Die Mitarbeiter beider Einrichtungen begegneten sich im Rahmen der Schulungen zur sexuellen Assistenz und basalen Stimulation. Auch dank diesem Projekt werden oder wurden beide diese Konzepte schrittweise in die tagtägliche Praxis in beiden Einrichtungen eingeführt. Die tagtägliche Praxis in der Partnereinrichtung in Dresden konnten im Rahmen des Projektes 9 Mitarbeiter des Seniorenheims in Wisterschan im Rahmen von praktischen Aufenthalten kennen lernen. Zum Thema des Projektes wurde eine Veröffentlichung herausgegeben, die laufend insbesondere in weitere Einrichtungen der sozialen Fürsorge diesseits und jenseits der Grenze vertrieben wird und somit nicht nur zum Kennenlernen der Problematik der sexuellen Assistenz sowie zum Einsatz der basalen Stimulation in Einrichtungen der sozialen Fürsorge, sondern auch zum Kennenlernen der Möglichkeiten der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit beiträgt.

ProCache: v401 Render date: 2024-06-29 03:32:04 Page render time: 0.3307s Total w/ProCache: 0.3345s