Euroregion Elbe/Labe

CargoLIGHTHOUSE

Projektnummer:

EEL-0211-CZ-13.03.2017

Lead Partner:

CG Niké
Pěší 9, 40502 Děčín - Nebočady
http://www.cargogallery.eu

projektový partner:

Kultur Aktiv e.V.
Bautzner Str. 49, 01099 Dresden
http://www.kulturaktiv.org

období:

01.05.17 - 31.10.17

dotační prostředky:

Euro

Inhalt

Oba partneři se snaží nejen aktivně prezentovat a rozšiřovat přeshraniční kulturní nabídku, ale také vtáhnout především mladé lidi do přeshraničního kulturního dění a podporovat tak jejich další umělecký rozvoj. Oba tyto aspekty pak naplňuje předložený projekt.

Obsahem projektu je společná příprava a realizace společného přeshraničního 2-denního scénického workshopu, na který bude navazovat 1 veřejné prezentace získaných dovedností. Během workshopu si mladí lidé z obou stran hranice osvojí základní dovednosti, jak připravit světelnou scénu a práci s videomapinggem/projekcí, který je v dnešní době velmi populární. Účastníci se za pomoci špičkových lektorů z obou stran hranice naučí programování jednotlivých scén a jejich přechodů a tvůrčímu využití audiovizuální techniky.

Místem realizace workshopu (a současně i jedním z možných projekčních míst) bude loď CARGO GALLERY, kotvící v září 2017 v Litoměřicích/Ústí nad Labem/Děčíně (přesné místo bude teprve určeno).

Účastníci díky projektu získají praktické dovednosti, otestují si moderní a aktuální přístupy a technické možnosti. Tyto znalosti pak budou moci aplikovat v rámci vlastních aktivit (např. divadelní projekce, projekce ve veřejném prostoru, projekce ve spojení s hudebním doprovodem, 3D projekce atd.).

Na workshop naváže taktéž veřejné produkce představující možnosti videomappingu a návrhy účastníků workshopu. Videomapping je uměleckým směrem, který pracuje především s vizuálními možnostmi, efekty a dojmy, a je tak všeobecně srozumitelný. V našem případě je pak navíc mediem, které umožňuje oslovit mladé lidi v pohraničí, svést je dohromady a prezentovat jejich dovednosti a nápady.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Cílem projektu je přispět k obohacení umělecké scény a kulturního života v Euroregionu Elbe/Labe o prvky videomappingu. Dalším cílem je pak propojit zájemce o videomapping z obou stran hranice a nabídnout jim platformu pro vlastní realizace a současně pro vzájemné poznání.

Očekáváme minimálně 25 účastníků workshopu a cca 250 návštěvníků veřejné prezentace výstupů projektu. Účastníky a návštěvníky budou především spolupracovníci divadel, muzeí, kulturních zařízení a spolků, studenti uměleckých směrů i zájemci o moderní prezentační techniky.

Workshop a veřejné prezentace v plné délce proběhne v Litoměřicích. Následně bychom některé z realizovaných umělecko-technických výstupů rádi představili jak v Ústí n. L., tak v Děčíně. Pokud nám dobře dopadne jednání o lodní stání v Bad Schandau, pak i tam.

Scénické osvětlení/videomapping mají široké praktické uplatnění (např. divadla, veřejné umělecké prezentace, festivaly apod.), takže nabyté zkušenosti budou moci účastníci využít ve své práci resp. v rámci vlastních (kulturních) aktivit.

Oba partneři jsou činní v oblasti kultury a mezinárodní spolupráce a snaží se o obohacení kulturního života a o podporu umělců na obou stranách hranice.

Cílem partnerů je v této formě spolupráce pokračovat a přispívat tak k rozšíření kulturně-společenského života v pohraničí a k přeshraniční komunikaci především mezi aktéry uměleckého/kulturního života.

Projektem tedy dojde nejen k upevnění spolupráce partnerů projektu, ale také k obohacení kulturně-společenského života ve společném pohraničí a k rozšíření praktických znalostí v oblasti videomappingu.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-06 14:13:34 Page render time: 0.7119s Total w/ProCache: 0.7290s