Euroregion Elbe/Labe

Není míč jako míč!

Projektnummer:

EEL-0261-CZ-10.05.2017

Lead Partner:

Table tennis Club Ústí nad Labem, z.s.
Janského 239, 40331 Ústí nad Labem-Neštěmice

projektový partner:

1. TTV Schwarzenberg e.V.
Ostsiedlung 3, 08294 Lösnitz

období:

15.06.17 - 31.10.17

dotační prostředky:

11976,41 Euro

Inhalt

Partneři projektu dlouhodobě a systematicky spolupracují na obnově společných sportovních akcí. V minulých letech realizovali několik projektů finančně podpořených z FMP programu INTERREG V. Vždy se jednalo o akce se zaměřením na stolní tenis. Předkládaný projekt se v tomto ohledu liší. Partneři projektu oslovili fotbalový klub T.J. Mojžíř, z.s. (Ústí n/L) a dohodli se na spolupráci, uspořádání sportovního dvojboje. Dojde tedy k rozšíření o další sportovní odvětví, jeden subjekt a okruh účastníků. Cílem je uspořádání 2,5 denní akce za účasti až 70 osob z česko-saského území. Program se uskuteční v hale stolního tenisu (Krčínova 6, UL) a na fotbalovém hřišti T.J. Mojžíř (Žitná 68, UL) 15. – 17. 9. 2017. V pátek 15. 9. bude akce zahájena v odpoledních hodinách společným meetingem, večeří a ubytováním. V sobotu (16. 9.) se uskuteční exhibice stolního tenisu pro členy oddílu T.J. Mojžíř. Přítomen bude kvalifikovaný trenér, který vysvětlí technické prvky a pravidla hry. Následovat bude turnaj ve dvojčlenných družstvech, kdy v týmu bude vždy jeden stolní tenista a jeden fotbalista. Odpoledne bude věnováno společenským aktivitám (společný kulturní program – dle počasí výlet lodí po Labi či návštěva tzv. ESCAPE ROOM – úniková hra). Ve večerních hodinách proběhne společná beseda zaměřená na výměnu zkušeností z obou sportů. V neděli (16. 9.) se uskuteční fotbalová část dvojboje. Zástupci T.J. Mojžíř připraví pro účastníky vzorový fotbalový trénink zakončený společným turnajem. V odpoledních hodinách proběhne sledování mistrovského utkání klubu TJ. Mojžíř.
Cílovou skupinou projektu jsou hráči stolního tenisu a fotbalu z dotačního území. Trenéři, organizační pracovníci, rozhodčí a rodiče mladých hráčů. Pokud jde o rovné šance, projekt má pozitivní vliv. Sport vede k fair-play, vzájemné úctě a uznání soupeře. Někteří z účastníků navíc pochází z tzv. "znevýhodněných skupin".
Výsledky projektu budou využity v již zmiňované dlouhodobé a systematické spolupráci obou partnerů. Ta probíhá 7 let a realizace předloženého projektu je dalším prvkem v naplňování výše uvedené vize. Nově projekt umožní navázání spolupráce s novým subjektem T. J. Mojžíř, z.s.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Výsledky projektu byly částečně uvedeny již v předchozím "Popisu projektu". Hlavním výstupem je uspořádání sportovního dvojboje „stolní tenis a fotbal“ pro cca 70 osob s celou řadou doprovodných společenských a kulturních aktivit. Možnost vyzkoušet si jinou sportovní disciplínu pod kvalifikovaným dohledem. Vznik a posílení přátelství mezi českými a saskými účastníky, poznání kultur, jazyků, zvyklostí.
Přidanou hodnotu spatřujeme v dlouhodobé spolupráci obou hlavních partnerů. Jedná se o systematicky budované partnerství, které má jasně definovaná pravidla, cíle a prostředky k jejich dosažení. Jedním z nich je i snaha o získání finančních prostředků, které umožní další rozvoj vzájemné spolupráce. Fond malých projektů je v tomto smyslu jedinečným nástrojem pro posílení přeshraniční spolupráce v oblastech, které jsou cenné pro rozvoj území a společnosti, ale současně stěží proveditelné bez veřejné finanční podpory. Udržitelnost takových projektů je značně závislá právě na finanční podpoře z veřejných zdrojů. Partneři projektu pak musí jasně deklarovat snahu o maximální efektivitu vynaložených prostředků a usilovat o pokračování vzájemné spolupráce i po skončení podpořené jednorázové akce. Domníváme se, že toto kritérium splňujeme a proto v rámci tohoto projektu žádáme o finanční podporu.
Zapojení dalšího subjektu do realizace projektu, fotbalového klubu T.J. Mojžíř pak dále posiluje a rozšiřuje možnosti další vzájemné spolupráce.

Best practice

Der TTC Ústí nad Labem ist ein Tischtennis-Verein. Er knüpft an die Tätigkeit des TJ Slavoj Severotuk Ústí n. L. an, der in den vorangegangenen Jahren mit finanzieller Förderung aus dem „Ziel 3 – Kleinprojektfonds“ den EUROREGION CUP ELBE/LABE erfolgreich realisiert hatte.
Gegenüber der Vergangenheit änderte sich die Einschaltung eines weiteren Subjekts – Club TJ Mojžíř mit dem Gedanke, mehrere Sportarten zusammen zu verbinden. Die Möglichkeit, unter qualifizierter Aufsicht mehrere Sportarten ausprobieren, entwickelt allgemeine motorische Fertigkeiten. Zugleich kommt es zur Verflechtung breitereren Gruppierungen, zu der es sonst kaum gekommen wäre. Die Teilnehmer trafen sich am Freitag, den 22.9. in den Nachmittagsstunden zusammen. Es verlief die Unterkunft, gemeinsames Abendbrot und ein kurzes gem. Programm. Am Samstag den 23.9. hat ein Sporttag auf dem Fußballgelände der TJ Mojžíř stattgefunden. Am Vormittag verlief für die Projektpartner ein Modell-Fußballtraining, nachfolgend ein Freundschaftsspiel unter den Projektpartner selbst (ein Team) und Schüller TJ Mojžíř (zweites Team). Nach gem. Mittagessen und einer kurzen Frei-Pause (für Kinder gab es eine Hüpfburg, Die Älteren dürften im Fußballspielen oder in einer Debatte fortfahren. Nachher verlief die Verfolgung eines Meister-Fußballspiels der A-Mannschaft, Team der Erwachsenen von TJ Mojžíř – Proboštov. Diesem Spiel schauten mehr als 500 Zuschauer zu, womit die Infos über dieses Projekt zu einer breiteren Gesellschaft gelangte. In den Abendstunden fand eine kulturelle und gesellschaftliche Veranstalltung statt.
Am Sonntag, 24.9. verlief ein Tischtennis-Turnier der zweiköpfigen Teams. Die Veranstaltung wurde durch eine kurze Exhibition eingeleitet, die für die Fußballer der TJ Mojžíř, die Projektpartner vorbereiteten. Nachdem die Sieger ausgerufen, die Pokale und Sachpreise verteilt wurden, wurde ebenfalls das Turnier in den Abendstunden beendet.
An der Veranstaltung nahmen 115 Sportler unterschiedlichen Alters teil (davon 26 aus dem Gebiet Sachsen und 89 aus Tschechien). Nach der Rücksprache der Teilnehmer kann man feststellen, dass das Projekt erfolgreich war.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-06 14:13:24 Page render time: 0.8312s Total w/ProCache: 0.8361s