Euroregion Elbe/Labe

NETUR - New Ecologically Traffic(systems) for Urban Regions

Projektnummer:

EEL-0331-CZ-16.11.2017

Spiegelprojekt:

EEL-0229-SN-15.11.2017 - NETUR - New Ecologically Traffic(systems) for Urban Regions

Lead Partner:

České vysoké učení technické v Praze
Pohraniční 1288/1, 40501 Děčín
http://www.fd.cvut.cz/o-fakulte/pracoviste-decin.html

projektový partner:

Umweltzentrum Dresden
Schützengasse 16 - 18, 01067 Dresden
http://www.uzdresden.de

období:

01.01.18 - 31.12.18

dotační prostředky:

4797,95 Euro

Inhalt

Dopravě dominují pohony na fosilní paliva, ale jejich podíl stále klesá. Důvodem jsou např. rámcové podmínky jako je ochrany klimatu nebo zákonné normy na kvalitu vzduchu. Součástí řešení mobilitních problémů je i cyklodoprava, jejíž podíl naopak neustále roste.
Dopravní systémy jsou velice komplexní záležitosti, které jsou úzce provázané s dalšími oblastmi rozvoje měst. Jejich úpravy/rozvoj je proto potřeba řádně připravit a včas komunikovat s občany a dotčenými aktéry. Dalším předpokladem pro hledání správných řešení je dostatek verifikovatelných dat a jejich řádné vyhodnocení.
V oblasti rozvoje cyklodopravy a jejím zapojení do celkového rozvoje města vč. komunikace s občany města disponuje město Drážďany rozsáhlými zkušenostmi a databázemi. Je nutno zdůraznit, že se jedná o „živý systém“, který se nadále rozvíjí i v návaznosti na technologický pokrok. Obdobnými zkušenostmi disponuje i CZ-strana, nicméně – především v praktické oblasti – v menším měřítku. Cílem projektu je tedy především vzájemná výměna praktických zkušeností a prozkoumání možností jejich adaptace na konkrétní podmínky obou měst.
Celkem proběhnou 4 workshopy (témata: cyklodoprava a rozvoj měst/ /multimodální systémy, získávání a vyhodnocování dat v cyklodopravě, participace občanů, aktuální trendy, zapojení Labské cyklostezky, příklady dobré praxe ap.): 2 x Děčín, 2 x Drážďany. Účastníky budou zástupci městských samospráv, zájmových skupin (př. DE: ADAC, ADFC, Fuß e.V., BVMW; CZ: KČT, DPMD, destinační agentury ap.), odborníci, studenti. Každého workhsopu se zúčastní cca. 10 CZ-, 10 DE-účastníků.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Projektem dojde k představení a výměně zkušeností v oblasti cyklodopravy. Jak částečně odlišné (např. velikost měst) i obdobné (např. Labská cyklostezka + Labe jako dopravní tepny) výchozí podmínky pro rozvoj cyklodopravy představují dobrou základnu pro vzájemné obohacení. Největší přínos spatřujeme především ve:
_výměně konkrétních příkladů realizace cyklopolitiky
_v metodologické rovině (získávání dat, jejich vyhodnocování, v definování cílů cyklodopravy, v definování cílových skupin, komunikační prostředky)
_ve výměně informací ohledně požadavků na rozvoj a úpravy mobilitních struktur
Především způsob definice, získávání a propojení vysoce komplexních dat (souvislosti/závislosti mezi jednotlivými faktory) a jsou pro obě strany velice důležité, neboť díky tomu lze vytvořit dobré podmínky pro další budoucí a trvale udržitelný rozvoj dopravních systémů daného regionu (vč. např. nastavení únosné cenové politiky veřejné dopravy ap.). Nejde jen o data ryze cyklodpravní, ale taktéž o jejich správné propojení a vyhodnocení s daty ke kvalitě ovzduší, dopravních dat (automobily, železnice, hromadná doprava ap.), kapacity stávající infrastruktury, povětrnostní vlivy atd.
V rámci workshopů se u jednoho stolu setkají lidé nejen ze 2 zemí, ale také z různých oblastí (městské samosprávy, spolky ap.) a budou společně a aktivně diskutovat na téma „rozvoj trvale udržitelných struktur mobility“, což je téma zasahující i do dalších oblastí veřejného života. Díky tomu projekt také přispěje k přenosu znalostí a zkušeností i do dalších oblastí (dopravní infrastruktura, cestovní ruch ap.) a k navázání kontaktů mezi lidmi z různých subjektů a oborů.
Oba partneři pocházejí sice z různých sfér, nicméně je spojuje společný zájem - další rozvoj (ekologicky šetrné … Umweltzentrum, „inteligentní“ … ČVUT) trvale udržitelné (cyklo-)dopravy.

Best practice

Das Projekt hat seine Erwartungen erfüllt und die Workshops haben, dank dem hohen Fachniveau und der grenzüberschreitenden Beteiligung, die Platform für künftige Zusammearbeit gebildet. Die einzelnen Teilnehmer stellen schon die Kontakte untereinander her oder zur Anführung der Presentationen und Ergebnisse auf anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Unternehmerforum der Region Ústí oder das Übergreifen in die Arbeitsgruppe SMART Region und Verkehrsausschuss der Stadt Děčín.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-04 03:33:18 Page render time: 0.3439s Total w/ProCache: 0.3484s