Euroregion Elbe/Labe

Stolní tenis 2018 - setkání generací

Projektnummer:

EEL-0486-CZ-07.08.2018

Lead Partner:

KST Apollo Ústí nad Labem z.s.
Kojetice 55, 40002 Ústí nad Labem

projektový partner:

TSV Elektronik Gornsdorf e.V.
Heinrich-Heine-Strasse 12, 09390 Gornsdorf
http://www.gornsdorf-erzgebirge.de/index.php/vereine/tsv-elektronik.html

období:

01.09.18 - 30.11.18

dotační prostředky:

5411,25 Euro

Inhalt

KST Apollo Ústí nad Labem je nový klub stolního tenisu, jehož jediným cílem je systematická práce s mládeží. Pod vedením trenéra Martina Merkera (studující licenci A) zde trénují nejtalentovanější děti v Ústeckém kraji, patřící mezi nejlepší v ČR. Oddíl je zaměřen výkonnostně, proto je poměrně malý. Rozšiřování je plánované, postupné a systematické.
TSV Elektronik Gornsdorf je německý klub s vynikající stolně-tenisovou historií a současností v kategorii dospělých. Chybí mu dětská základna, což chce změnit. Cílem projektu je proto výměna zkušeností, společný trénink a navázání kontaktů pro další spolupráci. Český partner má know-how v práci s dětmi, o které se intenzivně zajímá německý partner pro svojí budoucí činnost. Ten naopak disponuje kvalitními dospělými hráči, kteří mohou českým nadějím předat nenahraditelné zkušenosti (herní, taktické, vztah ke sportu, přístup k tréninku). Projekt bude realizován ve dnech 5.- 7. 10. 2018 v Ústí nad Labem. V rámci 3 denní akce bude 20 účastníků absolvovat následující program:
1) Pátek 5. 10. - zahájení ve 12 hodin. Společný trénink (vždy pod vedením trenéra). Následně společný kulturní program (podle počasí lanovkou na Větruši, návštěva zrcadlového bludiště a procházka k vodopádům či návštěva JUMPÚstí, což ocení zejména děti). Společná večeře v Interhotelu Bohemia, kde budou němečtí účastníci a část českých (kteří nebydlí přímo v Ústí nad Labem) ubytovaní. 2) Sobota 6. 10. - dopoledne společný trénink. Po společném obědě, sportovní masáži podle počasí výlet do Zubrnic či návštěva Escape loop (úniková hra). Odpoledne společný trénink a sportovní masáže. Společná večeře.
3) Neděle 7. 10. dopoledne společný trénink. Po obědě a masáži návštěva lezecké stěny HUDY či venkovní laser-tag game. Následně závěrečný společný trénink ve formě "přátelského zápasu" hraného ve smíšených týmech, zakončení akce, předaní cen dětem, rozloučení.
Po skončení akce proběhne 1 společný meeting, kde bude akce vyhodnocena, diskutována další spolupráce a učiněno rozhodnutí o podání projektu německou stranou v roce 2019.
Cílovou skupinou projektu jsou hráči stolního tenisu z dotačního území. Projekt má pozitivní vliv na rovné šance.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Výsledky, přidaná hodnota projektu:
- Unikátní výměna zkušeností. Němečtí vynikající dospělí hráči (několik z nich působilo v národních týmech Německa) budou předávat své zkušenosti a trénovat s českými dětmi ve věku 6-12 let!
- Česká strana představí německému partnerovi systém přípravy mládeže, který využije pro založení svojí dětské tréninkové skupiny.
- Společný kulturní program (který bude před realizací projektu doladěn v návaznosti na počasí a přesnou věkovou strukturu účastníků) upevní vzájemnou spolupráci. V rozpočtu projektu jsou zahrnuty prostředky na předpokládané vstupné.
- Každý účastník bude moci v průběhu akce využít 1 sportovní masáž.
- Po celou dobu bude přítomen tlumočník, což je nezbytné zejména kvůli účasti velmi malých dětí.
- Po celou dobu bude přítomen český trenér, který povede tréninky a bude předávat německé straně své zkušenosti s výkonnostní prací s mládeží.
- V rámci projektu bude připraveno 20 propagačních triček, které budou předány německým účastníkům akce a budou využity pro propagaci akce a programu třetím osobám.
- V rámci projektu budou pořízeny míčky na stolní tenis, které budou využity v rámci tréninku po celé 3 dny. Budou zajištěny ceny, které budou určeny pro dětské účastníky jako odměna za 3 denní náročný trénink. Budou pořízeny 2 počítadla a 2 stolky na počítadla, která usnadní průběh akce. A konečně budou pořízeny turnajová trika a kraťasy, které budou využity v rámci závěrečného přátelského turnaje a následně zůstanou v majetku žadatele. Budou opatřena logy podle pravidel publicity programu. Tím bude žadatel i po skončení akce propagovat projekt a informovat veřejnost o obdržené finanční podpoře. Bude se jednat zejména o dětské velikosti oblečení.

Hlavní inovaci spatřujeme zejména v prvním bodě. Dojde ke spolupráci nejen mezi účastníky dvou zemí, ale současně mezi různými věkovými generacemi. Velmi zajímavý v tomto směru bude závěrečný turnaj, kde vždy jeden dospělý německý účastník dostane do týmu mladého českého hráče a budou spolu usilovat o vítězství.

Best practice

KST Apollo Ústí n/L ist d. neue Tischtennisklub, dessen einziges Ziel eine systematische Arbeit mit Jugendlichen ist. Unter der Trainerleitung trainieren hier die talentiertesten Kinder der Region Ústí, die zu den besten in der CZ gehören. TSV Elektronik Gornsdorf ist ein DE-Klub mit hervorragender Tischtennisgeschichte und Gegenwart in der Erwachsenenkategorie. Projektziel war so der Erfahrungsaustausch, gemeinsames Training und Kontaktanknüpfung für die weitere Zusammenarbeit. Der CZ-Partner hat das know-how für Arbeit mit Kindern, wofür sich der DE-Partner zukunftsmäßig sehr interessiert.
Das Projekt wurde am 5.-7.10.2018 in Ústí durchgeführt. An der 3-tägigen Aktion haben 26 Teilnehmer das folgende Programm abgehalten:
Eröffnung am Freitag (5.10.2018) mit einer Begrüßung, Übergabe von Werbeshirts und einem ersten gemeinsamen Training. Nachträglich erfolgten die Unterbringung und die Ruhepause der deutschen Teilnehmer. Der tschechische Teil (Kinder) besuchte den Zoo in Ústí. Es folgte ein gemeinsames Abendessen und das Kulturprogramm (Interhotel Bohemia). Am Samstag (6.10.2018) fand am Vormittag ein gemeinsames Training statt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen hat ein Besuch der Brauerei und der Jumparena stattgefunden. Nach dem Nachmittagstraining begannen die Sportmassagen. Nach dem gemeinsamen Abendessen gab es am Veranstaltungsort ein sehr erfolgreiches Kulturprogramm, gleichzeitig wurden die Massagen fortgesetzt. Am Sonntagvormittag (7.10.) gab es ein weiteres gemeinsames Training und die Massagen wurden beendet. Nach dem Mittagessen und einer kurzen Ruhepause hat der letzte Sportteil stattgefunden – ein Freundschaftsspiel zwischen beiden Teilnehmern. Das Projekt endete mit einem Besuch auf dem Berg Větruše (gemeinsamer Spaziergang, Übergabe der Souvenirs und Preise an die Kinder, gemeinsames Kollektivfoto, Abschied).
Nach der Rücksprache der Teilnehmer kann man feststellen, dass das Projekt erfolgreich war. Dies bezeugen ebenfalls die angefertigten Fotos.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-06 14:12:23 Page render time: 0.5687s Total w/ProCache: 0.5998s