Euroregion Elbe/Labe

Amen sam ade. Hier sind wir. Tady jsme.

Projektnummer:

EEL-0025-SN-03.02.2016

Lead Partner:

Brücke|Most-Stiftung
Reinhold-Becker-Straße 5, 01277 Dresden
http://www.bmst.eu

projektový partner:

Romano Jasnica
Fügnerova 282/11, 40004 Trmice
http://romanojasnica.webnode.cz/

období:

01.03.16 - 30.09.16

dotační prostředky:

12.774,50 Euro

Inhalt

Stoupající tendence pravicového populismu v Sasku a České republice představuje ohrožení evropské myšlenky. Diskriminace určitých skupin obyvatel se stala všednodenní zkušeností. Této tendenci se chtějí obě organizace v rámci přeshraniční spolupráce jasně postavit čelem. Projekt následuje tři hlavní cíle: empowerment, osvětu a vzájemné propojení. Navíc projekt slouží jako příprava a analýza pro nadcházející projekt v rámci kooperačního progamu. Projekt umožňuje Romům v Ústí nad Labem a žadatelům o azyl a osobám bez přístřeší v Drážďanech (cílová skupina 1) dozvědět se více o vlastních právech a formách možného společenského působení. Toho bude dosaženo v rámci dvou denních seminářů a dvou veřejných pouličních akcí (konkrétně v podobě Street Store, obecně prospěšného konceptu z Jihoafrické republiky. V rámci veřejných akcí bude potřebným nabídnuto ošacení tak, aby sis jej důstojně mohli vyzkoušet a zdarma vzít).
Vybranými cílovými skupinami reagujeme na aktuální situaci v obou zemích, ve kterých jsou zejména Romové a uprchlíci často vystaveni silné stigmatizaci. Vědomě také vyzýváme k účasti na projektu osoby bez přístřeší a chceme jim poskytnout šanci poukázat na jejich situaci. Naším cílem je vyhranit se proti instrumentalizaci a protěžování těch či oněch skupin lidí, které zaznívají z řad veřejných debat a chceme poukázat na to, že nouze postihuje všechny lidi. Interesovaná veřejnost (cílová skupina 2) přijde do kontaktu s uprchlíky, bezdomovci a Romy, dozví se o jejich životních podmínkách a získá možnost se informovat o práci partnerských organizací.
Dalším cílem je propojení jednotlivých institucí a spolků na obou stranách hranice, které působí v oblasti sociální práce a politického vzdělávání (cílová skupina 3). Tyto organizace pracují s výše zmíněnými cílovými skupinami a jejich činnost je tematicky spjata se specifiky cílových skupin. V rámci workshopu se uskuteční přeshraniční výměna informací na téma jednotlivých pracovních přístupů a budou naplánovány projekty pro budoucí spolupráci. Partnerské organizace z Česka i Německa již na plánovaných aktivitách projevily zájem.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Cílová skupina 1 získá kontakt k ostatním zúčastněným, informace o svých právech a konkrétní zkušenost se společenským aktivitami prostřednictvím Street Store. Účastníci budou aktivováni ke vzájemnému propojení mezi sebou a budou mít možnost se informovat o formách vlastní angažovanosti s referenty workshopu (např. Češka žijící v Německu a Romka z Česka, nebo s vedoucími projektů a pracovníky partnerských organizací) a externími odborníky.
Díky tomu budou mít možnost naučit se - pokud k tomu ještě dosud neměli příležitost – metodám plánování, organizace, provedení a vyhodnocení veřejné akce. Díky projektu budou motivováni rozvíjet svoje aktivity pro nadcházející plánovaný projekt nebo v rámci vlastní činnosti. Máme pozitivní zkušenosti se Street Store jako veřejnou akcí, akce na sebe svým originálním charakterem strhává patřičnou mediální pozornost. Street Store je dobrou šancí, jak jednotlivé skupiny obyvatelstva k sobě přiblížit a umožnit kontakt, ke kterému by možná jinak nedošlo. Široká veřejnost, cílová skupina 2, dostává příležitost díky bezprostřednímu kontaktu s cílovou skupinou 1 odbourávat vlastní předsudky. Ti, kteří podpoří projekt tím, že darují oblečení, se potvrdí (opakovaně) jako aktivní prvek společnosti a mají možnost být bezprostředními svědky smysluplnosti vlastní angažovanosti. Street Store bude zařazen do větších veřejných akcí (např. slavnosti v městských částech) s cílem oslovit co nejširší skupinu osob. Naše partnerské organizace budou mít možnost díky svým infostánkům informovat o situaci uprchlíků, osob bez přístřeší a Romů a zpravovat o svých aktivitách. Zásadní bude pro cílovou skupinu 3 (instituce a spolky, které se angažují v oblasti sociální práce a politického vzdělávání) setkání multiplikátorů, v rámci kterého si jednotlivé strany budou moci vzájemně vyměnit svoje zkušenosti. Budou vytvořeny nové informační sítě a bude naplánován a připraven nadcházející projekt většího rozsahu. Pro tento účel se uskuteční cílené vyhodnocení všech uskutečněných akcí.

Best practice

Das Projekt hatte in folgenden Punkten innovativen Charakter:
- Die Zusammenarbeit zwischen Institutionen der sozialen Arbeit und der außerschulischen Bildungsarbeit wurde vertieft und im Verlauf kritisch analysiert.
- Sogenannte bildungsferne Zielgruppen wurden erreicht
- neue Konzepte der Bildungsarbeit für Geflüchtete und Rom_nja, insbesondere im Bereich des Empowerment wurden erprobt und weiterentwickelt
- Netzwerke zwischen Sozialarbeiter_innen in Tschechien und Deutschland wurden geknüpft
- Im Rahmen der öffentlichen Veranstaltungen wurde auf gesellschaftsrelevante Debatten eingegangen und ausgrenzenden Mechanismen im Rahmen der Möglichkeiten entgegengewirkt.

ProCache: v401 Render date: 2024-06-22 05:24:54 Page render time: 0.3877s Total w/ProCache: 0.3914s