Euroregion Elbe/Labe

Kdopak jsi ty? Sportovně – fotografické setkání mládeže

Projektnummer:

EEL-0768-SN-10.11.2020

Lead Partner:

Brücke|Most-Stiftung
Reinhold-Becker-Strasse 5, 01277 Dresden
http://www.bmst.eu

projektový partner:

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem
Velká Hradebni, 40001 Ústí nad Labem
http://www.ddmul.cz

období:

01.02.21 - 31.10.21

dotační prostředky:

8849,17 Euro

Inhalt

Kdopak jsi ty? bude průřezová otázka, která se bude vinout celým týdnem německo-českého setkání. Otázka, která může a měla by sledovat aspekty identity, zvědavosti, zvláštností a přání výměny. V rámci setkání získají němečtí a čeští mladiství možnost věnovat se skrz sport a fotografii této otázce Kdopak jsi ty? a jejím dílčím aspektům. Při tom se budou střídat více instruované a doprovázené aktivity s aktivitami, které budou samostatně volitelné a volně utvářené.
Centrálním cílem tohoto setkávacího projektu je poznat pomocí otevřených a libovolných aktivit o trochu lépe sám sebe v nových situacích, jiné osoby navzdory jazykovým bariérám v různých aspektech, a také zažít společné činnosti, navzájem se akceptovat a při tom vyzkoušet něco nového. Nadřazenými cíly projektu jsou vnímání různorodosti a plurality jako nás obklopující reality našeho života a vyvinutí m.j. hlubší inter- a transkulturní sensibility pomocí vypořádání se s jednotlivými aspekty, rozšíření vlastní kompetence pro cizí jazyky, získání konkrétních znalostí k tématice a konkrétnímu zacházení s fotografií.
V doprovodu profesionální fotografky se mladiství naučí skrz inputy k technickým základům fotografie, skrz rozmlouvání o obrazu, reflexi a jednotlivé úkoly zostřit pohled na momenty, okolí a situace. V této umělecké nabídce, které se mohou zúčastnit všichni, rozděleni do malých skupin, jde vedle vyzkoušení techniky zrcadlení hlavně o to, kreativně a vlastním způsobem zviditelnit centrální otázku setkání. Vedená diskuze v malých skupinách při tom podpoří nalezení a použití osobního přístupu.
Dále budou paralelně poskytnuty vedené sportovní aktivity. Při tom hrají roli jak klasické, tak spíše neznáme týmové sporty. Zde je cílem vedle klasického workoutu podpořit také komunikativní jednotu v internacionálně smíšených družstvech.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Na konci vzniknou vedle společných zážitků také fotografické výtvory se významnými momenty, vzpomínkami a výsledky procesů reflexe setkání. Tyto fotografie mohou být v návaznosti na setkání také vystaveny pro ostatní v jednotlivých kontextech mladistvích v jejich domácích regionech, příp. být prezentovány. Všichni mladiství obdrží výběr jejich fotek pro jejich potřebu ještě během setkání. Jednotlivé fotografie budou posléze zpracovány fotografkou a zúčastněným dány k dispozici. Během setkání bude možnost vytvořit si v rámci dílny individuální fotoalbum z přírodních materiálů, aby mohly být vzniklé výsledky (vlastní) fotografické tvorby správně uschovány. Album slouží také jako vzpomínka na společné mezinárodní setkání.
V nejlepším případě o něco vylepšíme skrz konkrétní kontakty mezi lidmi z Německa a Česka akceptaci toho druhého v sousední zemi, vzbudíme eventuálně zájem o region na druhém konci hor – jelikož mi tam jsou lidé známí a vyvolají tím zájem nebo zvýšenou pozornost pro témata k sousední zemi/ sousednímu regionu.
Jelikož se v kontextu tohoto projektu jedná o nové partnerství, má toto letní setkání sloužit také k tomu, aby se tato kooperace vyzkoušela a v nejlepším případě pomohla k vybudování dalších společných česko-německých kooperací a projektů.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-25 01:23:54 Page render time: 0.3397s Total w/ProCache: 0.3424s