Euroregion Elbe/Labe

Pojďte sportovat - Hockey united.eu 2020/2021

Projektnummer:

EEL-0770-SN-19.10.2020

Lead Partner:

Stadt Sebnitz
Kirchstraße 5, 01855 Sebnitz
http://www.sebnitz.de

projektový partner:

Město Dolní Poustevna
Vilémovska 22, 40782 Dolní Poustevna
http://www.dolnipoustevna.cz

období:

19.10.20 - 30.06.22

dotační prostředky:

9.447,71 Euro

Inhalt

Projekt „Pojďte sportovat – Sport united.eu 2020/2021" je společný projekt měst Sebnitz a Dolní Poustevna a navazuje na úspěšné projekty z minulých let (Sport-united,eu 2019/2020 a Hockey-united.eu). Jedná se o společný sportovní trénink českých a německých účastníků. Město Dolní Poustevna je naším projektovým partnerem. Cílem projektu je zapojit se do společného přeshraničního rekreačního i výkonnostního sportu. Sportovní aktivity se konají jak létě (florbalové, basketbalové a běžecké tréninky) i v zimě (krasobruslení a hokejový trénink). Projekt probíhá již dvanáctou sezónu a v důsledku pozitivních ohlasů z předchozích let se znovu zapojují všechny věkové skupiny, nejen děti a mládež, ale i dospělí. Projekt má pozitivní vliv na odstraňování jazykových bariér a velké okresní město Sebnitz nadále prohlubuje spolupráci se svým projektovým partnerem na české straně. Projektu se účastní tyto organizace:
• Město Dolní Poustevna (30 dětí, 30 dospělých)
• Město Sebnitz (50 dětí a 70 dospělých)
a) od 19.10.20 do 31.03.2021
-pro přibližně 30 dětí (CZ/D) dvouhodinová výuka bruslení na zim. stadionu ve Varnsdorfu
-pro přibližně 30 dospělých (CZ/D) dvouhodinová výuka bruslení a ledního hokeje na zim.ním stadionu v Rumburku
-společně sestavený hokejový tým (CZ/D) se pravidelně zúčastní hokejových soutěží v Dolní Poustevně,Sebnitz,Varnsdorfu,Geisingu,Freitalu a Drážďanech. b) od 19.10. 20 do 30.06.21
-děti (CZ/D) každou středu dvouhodinová výuka florbalu v SoliVitalu Sebnitz -dospělí (CZ/D) každou středu dvouhodinová výuka florbalu ve Vilémově (sportovní hala v Dolní Poustevně se v současné době renovuje)
–basketbalový trénink 2,5 hod. pro děti (CZ/D) ve sportovní hale v Sebnitz, každou středu
–nabídka atletika 2 hod. pro děti a dospělé (CZ/D) v Sebnitz, každé úterý
-nabídka kolová 1,5 hod. pro dospělé (CZ/D) v Sebnitz, každý čtvrtek
–běžecký trénink 1,5 hod. pro děti a dospělé (CZ/(D), každý čtvrtek
c) od 01.04.21 do 30.06.21:
-děti a (CZ/D) 2 hod. in-line bruslení

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Oba partneři rádi spolupracují, činnosti projektu se vyvíjejí velmi dobře, projekt sám o sobě představuje úspěšný příklad dlouhodobé přeshraniční spolupráce. Projekt zvyšuje povědomí o přeshraniční spolupráci a možnostech rozvoje sportovních činností v obou zemích. Toto reprezentuje dětský hokejový tým při soutěžích. Spolupráce omezí vzájemné předsudky, vytvoří přeshraniční přátelství a současně podpoří zdravý životní styl. Realizací projektu chceme dosáhnout toho, aby se široká veřejnost mohla těšit z volného času bez ohledu na státní příslušnost, věk a sportovní výkon. Cílovou skupinou jsou zejména děti, resp. rodiny s dětmi a dospělí příznivci sportu. Proč chtějí partneři projektu pokračovat v projektu? Existuje mnoho důvodů:
- naučit účastníky bruslení a lednímu hokeji, čímž získají sílu, výdrž, rychlost a koordinaci, - účastníci zvýší svou sebedůvěru, naučí se soutěžit a osvojí si pravidla fairplay, - naučí se mnoho dalších sportovních aktivit jako běhání, skákání, speciální pohyblivost, - sporty jako kolová, basketbal, hokej, florbal, lední hokej atd. jsou běžné sporty, kterým při tréninku rovněž věnujeme pozornost, čímž zdokonalujeme hokejové dovednosti a rozvíjíme rozmanitost, - důležitá je přitom zábava, kterou lední hokej nabízí, bez ohledu na státní příslušnost, - zde získané dovednosti podporují to, co se učí doma a ve škole, - děti se učí mnoha novým a zábavným dovednostem bez ohledu na jejich mateřský jazyk: účastníci projektu jsou přáteli a zároveň se učí disciplíně a zodpovědnosti, hráči musí spolupracovat a vzájemně se podporovat. - během výuky existuje mnoho příležitostí seznámit se s novými lidmi a navázat přátelství bez ohledu na národnost.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-03 22:14:34 Page render time: 0.4546s Total w/ProCache: 0.4592s