Euroregion Elbe/Labe

Sudety v proměnách

Projektnummer:

EEL-0474-CZ-21.08.2018

Lead Partner:

Spolek nad Ploučnicí
Františkov nad Ploučnicí 8, 40723 Františkov nad Ploučnicí
http://www.spoleknadploucnici.cz

projektový partner:

Stadt Grünhain-Beierfeld
August-Bebel Str. 79, 08344 Grünhain-Beierfeld
http://www.beierfeld.cz

období:

01.12.18 - 30.11.19

dotační prostředky:

Euro

Inhalt

Projekt Sudety v proměnách vznikl v červnu 2018 ze společné diskuse nad otázkami soužití německy a česky mluvícího obyvatelstva společného pohraničí; dominantami obou lokalit, ve kterých působí projektoví partneři: Ve Františkově nad Ploučnicí (Franzenthal-Ulgersdorf) - zřícenina hradu Ostrý/Šarfenštejn (Scharfenstein) a Města Grünhain-Beierfeld a jeho dominantou klášterních ruin v Grünhain. Projektoví partneři usilují o zlepšení povědomí v pohraničí, v projektu volí moderní zobrazovací prostředky (vizualizace formou 3D animace), spolu realizují dokumentační část včetně terénní prohlídky (CZ) a odborný workshop (DE) a plánují společnou strategii rozvoje turistického ruchu.
Ve Františkově nad řekou Ploučnice, kde spolek sídlí, je zřícenina hradu Ostrý často navštěvovanou dominantou. V rámci spolkových aktivit jsme v uplynulých dvou letech zorganizovali turistické, česko-německé skupiny, které poznávaly krajinu.
Společně chceme na ozvučování atraktivit v pohraničí pokračovat. V projektu s názvem Sudety v proměnách se 3x potkáme v rámci plánovacích a vyhodnocovacích setkání; zapojíme se do dokumentace, vzniku a rozšíření 3D modelu zříceniny hradu Ostrý; zapojíme obec do finální fáze zveřejnění a s projektovým partnerem zrealizujeme odborný workshop na téma 3D animací a jejich využití pro rozvoj cestovního ruchu v pohraničí; umístíme do krajiny monolit česko-německého soužití a péče o krajinu. V rámci akcí pro veřejnost rozšíříme pohlednice a drobné propagační předměty s cílem upoutání pozornosti rodin a turistů k návštěvě. Projektové výsledky budou k dispozici návštěvníkům Centra služeb pro turisty Ploučnice i v Turistickém informačním centru na věži König-Albert-Turm ve Spiegelwald.
Poslední plánovanou aktivitou projektu je navržení a instalace monolitu nad Františkovem, jako poděkování původním obyvatelům/německy mluvícím rodinám za péči o krajinu. Stopy jejich hospodaření jsou vidět dodnes a spolu s německým partnerem navrhneme umístění i formu. Ve spolupráci se školou Libverda z Děčína a vybraným Heimatverein osadíme symbolicky lípu a dub.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

* Společně zdokumentujeme a přispějeme k upoutání pozornosti na zříceninu hradu Ostrý/Schafenstein (CZ) a klášterních ruin Grünhain (DE) jak u rezidentů v lokalitě, tak pozveme k návštěvě obyvatele regionu přes hranice.
* Zapojíme moderní zobrazovací prostředky pro ozvučení společné historie v Sudetech.
* Zatraktivníme obě lokality;diseminujeme pomocí drobných propagačních předmětů.
* Nejméně 160 přímých účastníků projektu; očekáváme zvýšený zájem rezidentů i CZ-DE turistů.
* Zorganizujeme Den CZ-DE spolupráce; připomeneme soužití německy a česky mluvícího obyvatelstva; upoutáme pozornost okolních obcí a měst regionu a celého pohraničí, zviditelníme přeshraniční spolupráci v médiích.
* Popularizujeme pohraničí napříč euroregiony v Ústeckém kraji a Svobodném státu Sasko.
* Zapojíme nové odborníky (společný odborný workshop v DE) do práce s veřejností.

ProCache: v401 Render date: 2023-10-01 23:40:32 Page render time: 0.3474s Total w/ProCache: 0.3499s