Euroregion Elbe/Labe

Huckepack @TDKT20

Projektnummer:

EEL-0738-SN-19.08.2020

Lead Partner:

Kommunalgemeinschaft Euroregion OE/OE e.V.
An der Kreuzkirche 6, 01067 Dresden
https://www.elbelabe.eu

projektový partner:

Euroregion Labe
Velká Hradební 2, 40001 Ústí nad Labem
https://www.elbelabe.eu/cz

období:

19.08.20 - 31.01.22

dotační prostředky:

5032,04 Euro

Logo Kommunalgemeinschaft Euroregion OE/OE e.V.

Inhalt

Dny Česko-Německé Kultury v Euroregionu Elbe/Labe (DČNK) již 22 let přibližují lidem v příhraničí kulturu sousední země. Postupně se DČNK vypracovaly na největší přeshraniční festival v Evropě.
DČNK se tradičně zaměřují na to, umožnit umělcům vystoupit a prezentovat se v sousední zemi. Protože náš partner neplánuje žádné akce s německými umělci v České republice, převzali jsme tento úkol. Koncert v Teplicích (a následující den v Drážďanech) je zvláštní tím, že obě země budou zastoupeny společně na jevišti.
Chceme také posílit aspekt setkávání tím, že ulehčíme návštěvníkům z řad publika vydat se přímo na představení do sousední země. Chceme tím zvýšit povědomí o kulturních místech v Čechách, které nejsou širší veřejnosti zatím známá.
Vedle akcí organizovaných Collegiem Bohemicem plánujeme dalších 11 představení na české straně především v malých obcích. Na čtyři představení a také na zahájení v Ústí nabídneme publiku z Německa dopravu autobusem.
Je obtížné odhadnout jaký zájem vzbudíme, protože se nejedná o etablovaná místa, která jsou německému publiku zcela neznámá. První experiment tohoto druhu se uskutečnil již v roce 2019 s nejasnými výsledky. V případě úspěchu bychom i v budoucnu chtěli pokračovat touto cestou.
Zahájení DČNK se bude poprvé konat na české straně. Německému publiku nabídneme dopravu autobusem a zároveň pomůžeme Collegiu Bohemicu s cateringem pro německé hosty. Jedná se vlastně také o experiment, který má ukázat možnosti dalšího vývoje, který bude v budoucnu směrodatný v dalších ročnících.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

V projektu dojde k zapojení málo známých míst v EEL do kulturních představení v rámci DČNK. Tím budou také osloveny nové cílové skupiny, které zvýší kulturní rozmanitost venkovského prostoru a jeho zaměření. Setká-li se toto opatření se zájmem publika, bude i v budoucnu hrát větší roli v programu DČNK.
Dale projekt umožní setkání lidí ze Saska a Čech a německým návštěvníkům poznat místa, kde pravděpodobně nikdy nebyli. Tyto pozitivní zkušenosti mohou být dobrým základem pro hlubší poznávání sousední země.

ProCache: v401 Render date: 2024-06-22 06:09:05 Page render time: 0.5538s Total w/ProCache: 0.5583s