Euroregion Elbe/Labe

Kostel Fürstenau

Vesnický kostel s bohatou sasko-českou historií a navrácenou Madonou

Ve Fürstenau stojí kostel již od 14. století. Současná stavba pochází z roku 1887. Vzhledem k poloze kostela a výšce věže se jedná o významnou místní dominantu, která je vidět již z dálky.

Interiér s dřevěnou valenou klenbou připomíná trup lodi. Nad vstupním portálem je v tympanonu vyobrazen Beránek Boží a v prostoru pod ochozem se příležitostně konají výstavy.

Oltář Madony z Fürstenau

Ve starém kostele se nacházel pozdně gotický oltář Madony. Poté, co byly za císaře Josefa II. v Rakousku-Uhersku zakázány poutě, se němečtí katoličtí obyvatelé z české strany, zejména z nedalekého Předního Cínovce, jednoduše vydávali sem přes hranici, aby se Madoně poklonili v evangelickém kostele ve Fürstenau. To vedlo k určitým konfliktům s místním obyvatelstvem kvůli výtržnostem při bohoslužbách, pohřbech a večerních tanečních zábavách v hostinci. To dokonce došlo i k soudnímu sporu, který však tyto poutě nakonec nezakázal.

Tak se stalo, že když byl kostel ve Fürstenau přestavěn, oltář Madony v něm už prostě nenašel místo. Byla předána do Předního Cínovce a v roce 1887 přenesena do speciálně postavené kaple přímo na hranicích. Kaple dnes již neexistuje, ale oltář je k vidění nyní v Regionálním muzeu v Teplicích.

V roce 2022 nechala farnost Fürstenau zhotovit skleněnou kopii sochy Madony a umístila ji v kostele. Vrátila se takříkajíc domů. U vchodu do kostela najdete telefonní číslo, na které můžete zavolat, pokud chcete umělecké dílo navštívit.

adresa

Kirchweg
01778 Altenberg

kontakt

Tel: +49 35056 31856

emailEmail

open_in_newWebsite

příjezd/přístup

Autobusová zastávka "Fürstenau Mitte" directions_railway directions_bus je vzdálená 250 m, ale bohužel jezdí pouze ve všední dny.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-28 23:56:39 Page render time: 1.4607s Total w/ProCache: 1.4637s