Euroregion Elbe/Labe

Bývalá obec Přední Cínovec

Bývalá vesnice s virtuální kaplí a mnoha pozůstatky v krajině

Obec Přední Cínovec byla pravděpodobně založena v 15. století horníky z Krupky, kteří zde hledali nová ložiska cínu. V bezprostřední blízkosti Krupky nic nenašli, zato na Cínoveci ano. Většina z nich tam chodila za prací, jiní byli dřevorubci nebo řemeslníci a někteří zemědělci se vzepřeli lesu ve prospěch zemědělské půdy, zejména pro chov dobytka. Obyvatelé museli v drsném podnebí vést dosti skromný život.

Ve 20. století se Přední Cínovec stal oblíbeným střediskem zimních sportů a rekreanti sem přijížděli i v létě. Brzy zde fungovaly tři hostince s možností přenocování. Díky dobrému českému pivu je často navštěvovali lidé z Fürstenau, které je vzdáleno pouhé dva kilometry.

Po druhé světové válce byli obyvatelé Předního Cínovece vyhnáni a vesnice byla srovnána se zemí.

Virtuální kaple

V roce 1887 byla postavena kaple pro oltář Madony, který původně stál v kostele ve Fürstenau a kterého se tam chtěli zbavit. Tuto delší a složitější historii vysvětlíme na jiném místě.

V roce 2022 Euroregion Elbe/Labe kapli a oltář prakticky vzkřísil. QR kód na informační tabuli vás zavede na webovou stránku, kde si můžete kapli a oltář virtuálně stojící v krajině prohlédnout na displeji chytrého telefonu nebo tabletu (tzv. rozšířená realita). Můžete se po ní projít a prohlédnout si všechny detaily zblízka. Toto video vysvětluje historii podrobněji.

Na podzim roku 2022 provedlo teplické muzeum u kaple archeologický výzkum. Určili tak přesné místo a odkryli část podlahových dlaždic. Nyní je opět zasypána, ale v budoucnu bude podlaha opět zpřístupněna.

Stopy v krajině

Dnes jsou hlavními doklady dřívějšího osídlení rozpoznatelné cesty a různé zarostlé kopečky v krajině. Vzhledem k rozsáhlému vysídlování pohraničí po roce 1945 nebyly domy zbourány a stavební materiál použit jinde, ale pouze strženy a ponechány jako hromady suti. Dnes jsou zarostlé keři a stromy, a proto jsou snadno rozpoznatelné i ve sněhu.

Cesta do Fürstenau

Historie Předního Cínovece je úzce spjata s historií Fürstenau, a to nejen prostřednictvím hostinců, ale také například kostela. Rozhodně se vyplatí zajít do kostela ve Fürstenau, např. na kopii sochy Madony z oltáře.

Nechoďte však po loukách jen tak, jak to dělali dřívější obyvatelé, protože zde žijí chránění ptáci hnízdící na zemi. Před překročením hranice se raději vydejte malou odbočkou a jděte asi 500 m po silnici. Na druhé straně se setkáte s turistickou stezkou, která vede vlevo kolem do Fürstenau. Krátká odbočka na vrchol Traugotthöhe je odměněna skvělým výhledem.

Mnoho dalších informací o historii Předního Cínovce najdete na těchto stránkách 

adresa

wo die Straße zwischen Cínovec und Fojtovice am nächsten an der Grenze ist - tam, kde je silnice mezi Cínovcem a Fojtovicemi nejblíže hranici.
Dubí

příjezd/přístup

Bez auta se do Předního Cínovce dostanete pouze krátkou pěší túrou. Od autobusové zastávky "Dubí, Cínovec, clo" directions_railway directions_bus je to asi 3 km. Na tuto zastávku jezdí každé dvě hodiny autobus mezi Drážďany a Teplicemi. Cesta vede podél silnice, ale i tak je docela pěkná.

Podobná vzdálenost je i od autobusové zastávky "Fojtovice/Krupka" directions_railway directions_bus. I zde musíte jít po silnici. Od autobusové zastávky "Fojtovice/Krupka, Komáří vížka" directions_railway directions_bus pod komáří vížkou je to asi 4,5 km nenáročné chůze lesem. Projdete také bývalou vesnicí.

Obzvlášť krásná je túra z Fürstenau do Předního Cínovce, kolem vrcholů Pfarrhöhe a Traugotthöhe (malá odbočka na vyhlídku) a přes zelenou hranici. Prosím, nechoďte však nejkratší cestou přes louku, protože by docházelo k rušení ptáků hnízdících na zemi. Vhodným místem pro přechod je místo, kde je turistická stezka na německé straně nejblíže k hranici, asi 500 m pod kaplí.

ProCache: v401 Render date: 2024-06-22 05:04:10 Page render time: 1.1722s Total w/ProCache: 1.1767s